Darovalec na kartici zdravstvenega zavarovanja

Z organom ali tkivom, ki ga darujemo po smrti, lahko povrnemo zdravje ali celo življenje drugemu človeku.

Darovanje po smrti je pogosto povezano s tragičnim dogodkom, ob katerem morda niti sorodniki ne vedo za naš odnos do darovanja po smrti. Zato si vzemimo čas, seznanimo se z možnostjo, da se za časa življenja opredelimo za darovanje po smrti. S svojo odločitvijo seznanimo tudi svoje bližnje.

KAKO lahko za časa življenja svojo opredelitev za darovanje organov / tkiv po smrti zapišemo na kartico zdravstvenega zavarovanja (KZZ)?

Na enem od pooblaščenih mest izpolnimo »Pristopno izjavo« v dvojniku. Pooblaščena oseba preveri identiteto in overovi Pristopno izjavo. En izvod izjave priporočeno pošlje v Slovenija - transplant, drugi izvod vrne opredeljeni osebi. V Slovenija - transplantu podatke o opredelitvi vpišemo v informacijski sistem ZZZS, pisni izvod izjave arhiviramo. Ob prvem potrjevanju KZZ na samopostrežnem terminalu se podatek nevidno zapiše na kartico. Podatek o opredelitvi za darovanje ostane neviden. Šele po smrti ga lahko odčita pooblaščeni zdravnik - transplantacijski koordinator s svojo posebno, t. im. »profesionalno kartico«.

KJE lahko svojo opredelitev za darovanje organov / tkiv po smrti zapišemo na KZZ?

Pooblaščena mesta v določenih zdravstvenih ustanovah in lekarnah ter na določenih mestih Rdečega križa in Karitasa so objavljena na samopostrežnem terminalu ZZZS. Informacije o vpisu in pooblaščenih mestih dobite tudi na tel.: 01 / 300 68 61. Pooblaščena mesta so označena s posebnimi plakati.

Ali moram pred podpisom izjave o posmrtnem darovanju organov / tkiv na zdravniški pregled?

NE. Pred odvzemom organov / tkiv umrlega darovalca v bolnišnici presodijo ustreznost vsakega posameznega organa / tkiva za presaditev

Do katere starosti se lahko vpišem med darovalce organov / tkiv po smrti?

Starostne omejitve ni. Pri večini organov / tkiv gre predvsem za njihovo biološko ohranjenost, ne pa za starost darovalca

Ali je vrsta zdravstvenega zavarovanja pomembna pri vpisu za darovanje organov / tkiv po smrti?

Vsak, ki ima osnovno zdravstveno zavarovanje in je lastnik kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ), ima možnost, da svojo opredelitev ZA darovanje po smrti vpiše na KZZ.

Ali lahko družinski člani nasprotujejo moji odločitvi za darovanje organov / tkiv po smrti?

Ali lahko družinski člani nasprotujejo moji odločitvi za darovanje organov / tkiv po smrti?

Ali si lahko premislim?

Darovalec ima vso moralno pravico, da svojo prvotno odločitev za posmrtno darovanje organov in tkiv tudi prekliče. »Odstopno izjavo« izpolnimo in podpišemo na enem od pooblaščenih mest na enak način in pod enakimi pogoji kot smo podpisali »Pristopno izjavo«.

Ali lahko družinski člani umrlega darovalca srečajo prejemnik-a/-e organov / tkiv?

Svojci oz. osebe, ki so pokojniku blizu, lahko izvejo nekatere podatke o prejemnikih, npr. spol, starost, uspešnost presaditve, nikakor pa ne osebnih ali drugih podatkov, ki bi razkrili identiteto darovalca.

Ali lahko svoje posmrtne ostanke istočasno namenim za presaditev in za izobraževalne namene?

DA. Vse informacije v zvezi z opredelitvijo za darovanje telesa za namen poučevanja dobite na Inštitutu za anatomijo Medicinske fakultete v Ljubljani, tel.: 01 / 543 73 00

Ali opredelitev za darovanje organov / tkiv po smrti velja tudi za KOSTNI MOZEG?

NE. Kostni mozeg vedno odvzamejo živemu darovalcu. V register Slovenija-Donor se lahko prijavite po telefonu : 01 / 54 38 227 ali na e-strani: http://www.ztm.si/ (povezava na Slovenija-Donor).

Postanite darovalec tudi vi!


Slovar

deli človeškega telesa

organi, tkiva in celice, ki so primerni za darovanje in zdravljenje s presaditvijo

več...