Statistika

V Sloveniji smo do konca leta 2009 presadili 812 ledvic od mrtvega in živega sorodnega darovalca.

več...

 

 

Spremljajte nas

tudi na   

 

 


Izobraževanje Osnove donorskega programa

po enotnem evropskem izobraževalnem programu ETPOD bomo ponovili dne 19.4.2012 v UKC Ljubljana. Program

Na Gimnaziji in srednji kemijski šoli Ruše sta dijakinji Vesna Srša in Timoteja Petrovič pod vodstvom mentorice Manje Tancer pripravili raziskovalno nalogo v zvezi s transplantacijsko dejavnostjo. Oblikovali so letak, ki dijake vzpodbuja k pridobivanju informacij in osveščanju o darovanju in presaditvi delov telesa. Dne 11.6.2012 ob 16. uri bodo organizirali tudi okroglo mizo, kamor so povabili direktorico Slovenija-transplanta, prim. Danico Avsec. 

 • SB Jesenice, 16.2.2012
 • SB Jesenice, 12.1.2012
 • UKC Ljubljana, 2. in 8. december 2011
 • SB dr. F. Derganc Šempeter pri Novi Gorici, 24. november 2011
 • SB Jesenice, 17. november 2011 - prestavljeno v januar 2012
 • UKC Maribor, 30. september 2011
 • SB Celje, 1. april 2011
 • SB Novo mesto, 3. februar 2010
 • SB Novo mesto, 12. november 2009
 • SB Murska Sobota, 5. november 2009
 • SB Murska Sobota, 16. september 2009
 • Splošna bolnišnica Izola, 24. september in 12. november 2008
 • Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, 1. oktober in 26. november 2008

Program enotnega evropskega izobraževanja v donorskih centrih

Poročilo o udeležbi

Že v letu 2008 je javni zavod Slovenija-transplant pričel z izobraževanjem o osnovah donorskega programa po enotnem evropskem programu, ki ga je pripravila ekipa priznanih strokovnjakov transplantacijske dejavnosti iz Evrope.

Namen predavanj je seznanjanje vseh strokovnih delavcev v zdravstvenem sistemu z osnovami darovanja in odvzema delov človeškega telesa pri umrlih osebah, saj je darovalec lahko vsaka umrla oseba, pri kateri ni prisotnih strokovnih kontraindikacij za darovanje oz. ki darovanja ne odkloni. Z možnostjo darovanja delov človeškega telesa za namen zdravljenja oz. z določenimi vidiki tega področja se lahko srečamo prav vsi, ki delamo v zdravstvenem sistemu. Zelo neugodno in narobe je za zdravstvenega delavca, če ne pozna postopkov, ki so del njegovega delovnega okolja.

Predavanja izvajajo zdravniki, aktivni udeleženci v transplantacijski dejavnosti. Predmetnik je na voljo na spodnji povezavi.

Program_DC_2009.doc

Po vsakem predavanju je tudi kratka predstavitev primerov in delavnica za boljšo predstavitev in utrjevanje slišanega. Po zaključenem izobraževanju slušatelji s kratko anketo ocenijo izvedbo ter izpolnijo anonimni test, v katerem odgovorijo na vprašanja, s katerimi preverimo njihovo razumevanje slišanega.

Postanite darovalec tudi vi!


Slovar

donorski center

je javni zdravstveni zavod ali enota tega zavoda, v primeru pridobivanja tkiv in celic za avtologni način zdravljenja tudi domače in tuje pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost pridobivanja delov človeškega telesa za potrebe zdravljenja s presaditvijo, skladno z zakonodajo.

več...