Presajanje jeter

Odpoved delovanja jeter je posledica kronične jetrne bolezni ali akutnega obolenja oz. okvare jeter. Vsaka dokončna odpoved jeter se konča s smrtjo, če za bolnika ne dobimo pravočasno jeter za presaditev. Za jetra nimamo nadomestne naprave kot npr. pri odpovedi delovanja ledvic.

Večinoma presajamo jetra mrtvega darovalca in sicer na mesto, kjer so bila bolna jetra, ki so jih pri operativnem posegu odstranili. Presajamo tudi deljena jetra in sicer tako, da dobita ena jetra dva bolnika potem, ko jih ustrezno razdelimo na dva dela. Zmanjšamo lahko jetra, ki so prevelika za prejemnika. V nekaterih državah se uveljavlja tudi presaditev dela jeter živega darovalca - predvsem od staršev majhnim otrokom.

Bolniki po uspešni presaditvi jeter normalno živijo, opravljajo svoje prejšnje delo, žene rojevajo zdrave otroke, čeprav morajo do konca življenja jemati imunosupresivna zdravila, da preprečijo zavrnitev presajenih jeter. Tudi otroci se po presaditvi jeter normalno razvijajo.

Rezultati presajanja jeter umrlega darovalca (podatki iz Evropskega registra za presaditev jeter ELTR):

  • po enem letu več kot 80 % jeter dobro deluje,
  • po 5 letih pa še vedno 69 %.

Za vpis na čakalni spisek pripravljamo bolnike, ki jim odpoveduje delovanje jeter in imajo manj kot 20 % možnosti preživeti eno leto. Kandidati morajo izpolnjevati natančno določene medicinske pogoje. Pred uvrstitvijo opravijo veliko natančnih in zahtevnih preiskav. Predstavimo jih interdisciplinarnemu kolegiju, ki oceni primernost bolnika za presaditev. Potem, ko bolnik poda tudi pisno soglasje, ga vpišemo na nacionalni in Eurotransplantov čakalni spisek za presaditev jeter umrlega darovalca.

Izbira primernega bolnika za dodelitev jeter mrtvega darovalca je odvisna od krvne skupine, velikosti jeter in nujnosti primera. Absolutno prednost imajo bolniki, ki so zaradi nenadne odpovedi delovanja jeter neposredno življenjsko ogroženi.

Priključitev Eurotransplantu, ki pokriva območje s 119 milijoni prebivalcev, je bila za program presajanja jeter zelo pomembna. Pridobitev primernega organa v enem ali dveh dneh potem, ko bolniku nenadno odpovejo jetra, je možna le iz dovolj velikega zaledja, kot ga nudi celotno območje držav članic Eurotransplanta. Ker moramo jetra presaditi v 12 urah, jih iz odvzemnih v transplantacijske centre transportiramo z malimi poslovnimi letali.

V Sloveniji presajamo jetra mrtvih darovalcev samo odraslim bolnikom. Pediatrične bolnike zaenkrat pošiljamo na presaditev v tuje transplantacijske centre.

Postanite darovalec tudi vi!


Slovar

Slovenija-transplant

je Zavod RS za presaditve organov in tkiv, ki ima naloge v skladu z Zakonom o odvzemu in presaditvi delov človešđkega telesa zaradi zdravljenja in Zakonom o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje.

več...