Statistika

Prva presaditev kostnega mozga v Sloveniji je bila opravljena leta 1989.

več...

 

 

Spremljajte nas

tudi na   

 

 


Organiziranost - podrobnosti

Centralni transplantacijski koordinatorji

V prostorih Slovenija – transplanta deluje centralni transplantacijski koordinator, ki je dosegljiv 24 ur na dan, 365 dni v letu. Sprejema ponudbe o možnih mrtvih darovalcih oziroma o delih človeškega telesa, ki so na voljo za presaditev. Centralni koordinator nadzira, organizira in vsklajuje vse postopke v zvezi z odvzemom organov in tkiv mrtvega darovalca in deluje kot povezovalec med donorskimi centri, Eurotransplantom in našimi ter ET transplantacijskimi centri. To nalogo opravlja izmenično več mladih zdravnikov specialistov oz. specializantov

 • Ženja Tomažinčič, dr. med.
 • Jelka Kramarič, dr. med
 • Maja Marija Mlinar, dr. med.
 • Taja Jordan, dr. med.
 • Pia Vovk, dr. med.
 • Ana Marija Štrucl, dr. med.
 • Urban Stupnik, dr. med.
 • Gorazd Čebulc, dr. vet. med.

Bolnišnični transplantacijski koordinatorji

 • UKC Maribor: prim. Zoran Zabavnik, dr. med. (Kirurška klinika)
 • Prof. dr. Andreja Sinkovič, dr. med. (Interna klinika)
 • SB Celje: Barbara Hudournik, dr. med.
 • SB Murska Sobota: prim. Daniel Grabar, dr. med.
 • Namestnica: Sanja Andrejč, DMS
 • SB Nova Gorica: Konrad Kuštrin, dr. med.
 • Namestnica: Edyta Čerkini, dr. med.
 • SB Izola: Damjan Polh, dr. med.
 • SB Ptuj: prim. Majda Šarman, dr. med.
 • SB Jesenice: Andraž Nastran, dr. med.
 • Namestnica: Branka Gruden Repe, dr. med.
 • SB Novo mesto: Matej Godnič, dr. med.
 • Namestnik: Goran Kurnik, dr. med.
 • SB Slovenj Gradec: asist. dr. Jasna Uranjek, dr. med.
 • Namestnica: Darja Kasnik, dr. med.
 • UKC Ljubljana: prim. mag. Rade Stanić, dr. med

Klinična psihologinja

 • mag. Bernarda Logar, univ. dipl. psihol.
 • Andreja Mlinarič, univ.dipl.psihol.

Vodja transplantacijske dejavnosti v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana:

 • dr. Ivan Kneževič, dr.med.

Koordinator za program multiorganskega odvzema v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana

 • doc. dr. Blaž Trotovšek, dr. med.

Nacionalna ekipa za odvzem organov in tkiv

 • vsi zdravniki kirurgi, ki sestavljajo nacionalno ekipo za odvzem organov in tkiv, sicer zaposleni v UKC Ljubljana, SPS Kirurška klinika
 • medicinske sestre instrumentarke, prav tako članice te ekipe, večinoma zaposlene v UKC Ljubljana, Kirurška klinika, Operacijski blok

Nacionalna ekipa za ugotavljanje možganske smrti

Člani nacionalne ekipe za diagnostiko možganske smrti, zaposleni na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo Nevrološke klinike KC Ljubljana.

Svet zavoda

Naloge in pristojnosti:

 • sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
 • sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
 • sprejema finančni načrt zavoda in zaključni račun,predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 • sprejema plane investicij,
 • daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih poslovanja zavoda,
 • imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z ustanoviteljem,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom, ustanovitvenim aktom ali statutom zavoda.

Strokovni svet zavoda

Naloge in pristojnosti so:

 • predlaga oblikovanje in razvoj strokovne in izobraževalne dejavnosti zavoda ter raziskovalno dejavnost zavoda,
 • predlaga spremembe, razširitve ali ukinitve posameznih strokovnih dejavnosti,
 • daje direktorju zavoda pobude, predloge in mnenja o posameznih vprašanjih iz direktorjeve pristojnosti,
 • posreduje direktorju predloge strokovnih doktrin,
 • predlaga standarde kakovosti dela,
 • predlaga prioritete pri nakupu medicinske opreme,
 • predlaga raziskovalne projekte,
 • daje mnenja in predloge o strokovnih zadevah, za katere ga zadolži direktor,
 • opravlja druge naloge, skladno z internimi akti zavoda.
Postanite darovalec tudi vi!


Slovar

celice

posamezne človeške celice ali skupek človeških celic, kadar le-teh ne povezuje nobena oblika vezivnega tkiva

več...