Uspešno izvedena akcija informiranja v zdravstvenih domovih po Sloveniji za boljšo obveščenost strokovne in splošne javnosti.

Od oktobra do sredine decembra 2020 smo na Slovenija-transplantu uspešno izvedli akcijo obveščanja in razširjanja novih zgibank o darovanju v zdravstvenih domovih po Sloveniji. Strokovno javnost (predvsem zdravnike specialiste družinske/splošne medicine) smo s spletno okrožnico seznanili s strokovnimi novostmi in možnostmi opredelitve o posmrtnem darovanju pri izbranem osebnem zdravniku. Po pošti pa smo vsem zdravstvenim domovom razposlali nove pregledne zgibanke o darovanju organov in tkiv za namen zdravljenja.

Kljub oviram in spremenjenim razmeram, ki so nastale zaradi epidemije covid-19, ne zaustavljamo aktivnosti na področju darovanja organov in tkiv. Aktivna in prostovoljna podpora javnosti je temelj transplantacijske dejavnosti.

 V zanimivi zgibanki odgovarjamo na pogosta vprašanja, pojasnjujemo dileme in zmotna prepričanja, ki krožijo v javnosti. Vabimo k branju, zgibanko spodaj objavljamo v pdf obliki.

 Vse, ki nove informativne zgibanke želite in potrebujete v tiskani obliki vabimo, da se nam oglasite na spletni naslov info@slovenija-transplant.si in poslali vam jih bomo po pošti.