Upravljavec

Naziv:     Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant
Sedež:     Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana
Zakoniti zastopnik:     Prim. Danica Avsec, dr. med., svetnica

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

dr. Boštjan Kušar, mag. ekon. in posl. ved.

E-mail:     gdpr@slovenija-transplant.si
Tel. št.:     01/ 300 68 69

Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene obveščanja prek elektronske pošte. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto obdelujemo in hranimo:

  • naslov elektronske pošte,
  • ime,
  • priimek.

Osebne podatke zbiramo s soglasjem posameznikov, skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Posameznik ob vpisu svojih osebnih podatkov v spletni obrazec z namenom naročila na e-novice izrecno sprejme pogoje, kot so opredeljeni v tem obvestilu in tako vstopi v pogodbeno razmerje o prejemanju e-novic, s čimer bo obveščen o informacijah, ki se nanašajo na dejavnost darovanja organov in tkiv, ki jo izvaja upravljavec.


Prenos osebnih podatkov

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

Osebne podatke lahko delimo z našimi pogodbenimi partnerji, zaupanja vrednimi ponudniki storitev in strokovnimi svetovalci, ki v našem imenu in za naš račun obdelujejo osebne podatke za izpolnitev namena, s katerim so bili osebni podatki zbrani. Obdelovalce osebnih podatkov izberemo skrbno in le ob zadostnih jamstvih, da imajo sprejete ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.


Rok hrambe osebnih podatkov

Slovenija-transplant obdeluje osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja. Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov v skladu z veljavno zakonodajo.


Pravice posameznika

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Slovenija-transplant, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana ali na e-naslov gdpr@slovenija-transplant.si lahko posameznik, skladno s Spološno uredbo o varovanju podatkov, uveljavlja naslednje pravice:

  • pravico do informiranja in seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
  • pravico do popravka in izbrisa (»pravica do pozabe«),
  • pravico do omejitve obdelave,
  • pravico do prenosljivoti podatkov,
  • pravico do ugovora in vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
  • pravice c zvezi z avtomatizirano obdelavo in profiliranjem.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pred vložitvijo pisne zahteve za uveljavljanje pravic posameznika, ki izhajajo iz Splošne uredbe, vam priporočamo, da se seznanite z navodili, kako vložiti zahtevo.