10 letnica delovanja zavoda Slovenija-transplant

V letu 2000 je bil sprejet prvi slovenski zakon o transplantaciji . 16 novembra 2000 je Vlada RS s sklepom ustanovila Zavod RS za presaditve organov in tkiv. JZ Slovenija-transplant (krajši naziv) je svoje prostore dobil v februarju 2002 in aprila istega leta začel z rednim delovanjem. Naš zavod v letošnjem letu torej praznuje 10 letnico svojega delovanja. Uredili smo pogoje in izboljšali razmere v organizacijskem smislu za izvajanje transplantacijske dejavnosti. Jasno se je izoblikovalo naše poslanstvo, to je ureditev pogojev za razvoj in delovanje transplantacijske de­javnosti in še posebej pridobivanja organov in drugih delov človekovega telesa za zdravljenje.  Spoštovanje človekovega dostojanstva, pravic in vseh etičnih zahtev v biomedicini je obveznost in osnova, iz katere izha­jamo pri vsakdanjem delu. Naloga je zelo obsežna, rešujemo jo s sode­lovanjem in podporo predvsem strokovnjakov UKC Ljubljana, donorskih bolnišnic in Zavoda RS za transfuzijsko medicino, ki so vključeni v klinično delo in pripravljeni razvijati dodatne naloge. Tudi vpetost zavoda v mednarodno sodelovanje je zelo intenzivna in izmenjava najboljših praks je nenehno prisotna tako v okviru Evropske Unije kot tudi širše.  Zelo pomembna naloga zavoda je pred­stavitev dejavnosti različnim sredinam. V sodelovanju z mediji in njihovimi vidnimi predstavniki smo uspešno širili idejo o darovanju in vzpodbujali zaupanje v zdravljenje in varnost našega sistema. Ministrstvo za zdravje nas je v vseh teh letih podpiralo in s tem razvilo zaupanje celotne družbe v sistem in v nas kot izvajalce. Naloge, ki so neposredno pred nami, so usmerjene v uvajanje ev­ropskih dokumentov v državne okvire. Evropska skupnost želi postaviti jasne za­konske in strokovne podlage glede varnosti in kakovosti. Povezovanje vseh področjih in kakovostna komu­nikacija med strokovnjaki ter spoštovanje življenjskih vrednot je rdeča nit, ki ji sledimo in ostaja naša spremljevalka tudi v prihodnosti. Nagel razvoj uporabne informatike ter raziskav na področju transplantacijske medicine nas nenehno vabita in kažeta nove smeri. Prav tako bomo še naprej sodelovali z državami, ki so v Evrotransplantu in tako kakovostno razvijali program za darovanje in posledično zdravljenje s presaditvijo. 10 letnico delovanja smo proslavili z organizacijo delavnice o možganski smrti   in slavnostno prireditvijo na Ljubljanskem gradu.

Postanite darovalec tudi vi!


Slovar

darovalec

vsak človek, ki je vir delov človeškega telesa, bodisi živ ali mrtev

več...