O izobraževanju

Slovenija-transplant je odgovorna nacionalna organizacija za izobraževanje strokovne, splošne in medijske javnosti. Na nacionalni ravni izvajamo tečaje, mentorstvo in izpite za transplantacijske koordinatorje in koordinatorice. Smo odskočna deska za izobraževanje naših strokovnjakov na referenčnih programih v tujini.

Poleg ustaljenih izobraževanj, pripravljamo predavanja in seminarje s področja etike, komunikacije, preprečevanja trgovine z organi, večorganskega odvzema in drugih aktualnih tem.

Izobraževanja organiziramo skozi vse leto. Sodelujemo s strokovnimi združenji, študentskimi organizacijami in fakultetami. Za udeležbo na izobraževanjih uredimo, da so ustrezno dodeljene licenčne oz. kreditne točke pri Zdravniški zbornici Slovenije in Zbornici zdravstvene in babiške nege.

Aktualne termine seminarjev, simpozijev in delavnic za različne ciljne javnosti objavljamo pri Dogodkih.

Osnove donorskega programa

Predavanja o osnovah donorskega programa so namenjena najširši strokovni javnosti in zaposlenim v zdravstvenih ustanovah. Izobraževanje temelji na enotnem evropskem modelu izobraževanja ETPOD. Cilji 4-urnega izobraževanja so:

  • seznanitev z osnovnimi elementi in pojmi donorskega programa v Sloveniji;
  • predstavitev strokovnih usmeritev od prepoznavanja darovalcev do odvzema organov;
  • razumevanje protokolov diagnostike možganske smrti;
  • pridobivanje osnovnih veščin za komunikacijo s svojci;
  • razumevanje načina organiziranosti dela in prikaz rezultatov v donorskem programu.

Izobraževanje o osnovah donorskega programa izvajamo v zdravstvenih ustanovah. Organiziramo ga glede na potrebe, običajno vsaj dvakrat na leto.

Intenzivni tečaj o odvzemu in presaditvi organov TPM

 Poglobljeno izobraževanje o donorski medicini je namenjeno zdravnikom, zdravnicam in ostalim sodelavcem na oddelkih za intenzivno medicino v donorskih bolnišnicah. Intenzivni 3-dnevni tečaj o odvzemu in presaditvi organov (Intermediate Training Course in Transplant Coordination) po programu TPM od leta 2013 izvajamo v sodelovanju s špansko organizacijo DTI. Udeleženci in udeleženke se seznanijo z najnovejšimi strokovnimi smernicami v donorskem programu. Med predavanji pridobijo teoretična znanja, v praktičnem delu pa so izvedene simulacije postopkov in dela v posameznih segmentih v procesu darovanja.

Namen tečaja je razvoj donorskega programa in visoko strokovno usposobljeni sodelavci in sodelavke v programu. Tečaj obsega 24 akademskih ur, predavanja in delavnice potekajo ves dan. Po opravljenem izpitu sodelujoči pridobijo certifikat.

Intenzivni tečaj TPM običajno izvajamo enkrat na leto.

Sporočanje slabe novice in pogovor s svojci

Delavnica Sporočanje slabe novice in pogovor s svojci o darovanju je namenjena transplantacijskim koordinatorjem in koordinatoricam, zdravnikom in medicinskim sestram oz. zdravstvenikom, zaposlenim na oddelkih intenzivne medicine. Glavni cilji delavnice so učenje komunikacijskih veščin in načinov sporočanja slabe novice, odzivanje na šok in žalovanje svojcev, izpeljava pogovora o darovanju organov in razumevanje vrednosti pomena odločitve za darovanje organov za žalujoče svojce. Izobraževanje v obliki predavanj, praktičnih vaj in igre vlog traja 4 ure. Program delavnice temelji na enotnem evropskem modelu EDHEP, ki je prilagojen specifikam slovenskega kulturnega okolja, sodobnim smernicam in zakonodaji s področja darovanja organov. Delavnico v sodelovanju s Slovenija-transplantom in poklicnimi igralci že vrsto let vodi izkušena klinična psihologinja dr. Bernarda Logar Zakrajšek.

Izobraževanje o žalosti ob izgubi in komunikaciji s svojci organiziramo po potrebi, večkrat na leto. Izvajamo osnovno in napredno stopnjo delavnice.

Diagnostika možganske smrti

Slovenija-transplant v sodelovanju s Simulacijskim centrom v UKC Ljubljana organizira delavnice o diagnostiki in potrjevanju možganske smrti. Izobraževanje je namenjeno zdravnikom intenzivistom, radiologom, nevrologom in drugim zdravnikom in zdravnicam na oddelkih za intenzivno medicino, ki so odgovorni za izvajanje diagnostike možganske smrti. Cilj delavnice je predstaviti nacionalno zakonodajo, postopke, pravilnike, najsodobnejše metode in teorijo s področja ugotavljanja in potrjevanja možganske smrti. Želimo tudi motivirati sodelavce in dvigniti zaznavanje možnih mrtvih darovalcev. Izobraževanje vsebuje teoretični in praktični del, zaključi se s preizkusom znanja.

Delavnico o diagnostiki in potrjevanju možganske smrti izvajamo po potrebi.

Histovigilanca

Delavnica o histovigilanci je namenjena odgovornim osebam ustanov za tkiva in celice, transplantacijskim koordinatorjem ter drugim strokovnim delavcem in delavkam, ki sodelujejo pri postopkih odvzema, presaditve in obdelave tkiv in celic za namen zdravljenja s presaditvijo. Na delavnici udeležence in udeleženke seznanimo s histovigilančnim sistemom v EU, sistemom nacionalnega poročanja, uporabo orodja za vrednotenje histovigilančnih primerov in histovigilančnimi primeri iz prakse. Namen izobraževanja je tudi dvig ozaveščenosti in boljše poročanje o neželenih dogodkih in reakcijah. Delavnica traja 4 ure. Vsebuje predavanja, praktično delo v skupinah in diskusijo. Zaključi se s preizkusom znanja.

Izobraževanja o sistemu histovigilance izvajamo po potrebi, običajno enkrat na leto.

Sodelovanje s fakultetami

V obliki seminarjev in predavanj redno sodelujemo z medicinskimi in zdravstvenimi fakultetami Univerze v Ljubljani in Mariboru. Preko znanstvenih projektov se povezujemo s humanističnimi in družboslovnimi fakultetami.

Pooblaščene osebe za zbiranje izjav o opredelitvi

Podpis izjave za vpis v nacionalni register opredeljenih oseb glede darovanja organov je mogoč le ob prisotnosti pooblaščene osebe za zbiranje izjav. V skladu z nacionalno zakonodajo morajo osebe, ki zbirajo izjave o opredelitvi glede darovanja organov, opraviti 4-urno izobraževanje. Cilj izobraževanja je seznanitev z osnovami programa darovanja organov in postopkom opredelitve v Sloveniji.

Izobraževanje izvajamo po potrebi, za pooblaščene ustanove, društva, študente etc.

Mednarodni izpit za transplantacijske koordinatorje

Najvišja strokovna akreditacija za transplantacijske koordinatorje in koordinatorice je opravljen mednarodni izpit pri Evropskem združenju zdravnikov specialistov. Izpit obsega 4 module. Odbor za transplantacijske koordinatorje običajno razpiše en izpitni termin na leto.  Slovenija-transplant spodbuja k prijavi strokovnjake in strokovnjakinje iz Slovenije. Več informacij o izpitu.

Članki in strokovni priročniki

Publikacije 

Novičnik

Od leta 2022 objavljamo Strokovne novice iz Slovenija-transplanta. 5-krat na leto strokovno javnost informiramo o novostih, kvartalnih statističnih podatkih o donorski in transplantacijski dejavnosti, medijskih objavah, projektnih rezultatih, izobraževanjih in drugih dogodkih. Cilj komunikacijskega orodja je doseči dobro informirano, povezano in razvojno usmerjeno strokovno javnost.

Prijave na e-novičnik: info(@)slovenija-transplant.si.

Želim se opredeliti
Preko spletne strani
Poišči najbližjo lokacijo
Želim se opredeliti

    Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih .