Domov Tkiva in celice

Tkiva in celice

Krvotvorne matične celice

Presaditev krvotvornih matičnih celic (KMC) je najbolj razširjena oblika celičnega zdravljenja, saj se na ta način zdravi več kot 70 malignih in nemalignih bolezni, pri določenih hematoloških obolenjih pa je glavna terapevtska in tudi edina možnost za ozdravitev. Sodoben način zdravljenja s KMC v optimalnih pogojih dosega več kot 90-odstotno uspešnost (http://www.ztm.si). Za takšen uspeh pa je potrebno dobro imunsko (HLA) ujemanje darovalca in prejemnika. Sistem HLA je pri vsakem človeku raznolik in zato je najti ustrezen par zelo zahtevno delo. V mednarodni skupnosti so se zdravniki odločili za ustanovitev večjih registrov tipiziranih prostovoljnih darovalcev KMC, ki bi omogočali bistveno večjo možnost za ujemanje HLA in s tem uspešnost presaditve.
Poznamo več vrst ujemanja med darovalcem in prejemnikom. Kadar je možno uporabiti lastne KMC, to imenujemo avtologno darovanje. Če to ni možno, iščemo drugega darovalca, ki je s prejemnikom v sorodu ali pa ne. Darovanje drugega darovalca imenujemo tudi alogenično, pri čemer iščemo darovalca v Sloveniji in nato v tujini.
V Sloveniji je bil leta 1991 ustanovljen register nesorodnih darovalcev Slovenija Donor, ki je naslednje leto postal polnopravni član svetovnega registra Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW).

Roženice

Zdravljenje s presaditvijo roženic je ena najpogostejših in tudi najuspešnejših presaditev tkiv na svetu. Takšen način zdravljenja pogosto predstavlja edini način, s katerim izboljšamo vid zaradi predhodnega obolenja oz. poškodb. V Sloveniji pridobivamo roženice od umrlih darovalcev po dokončni zaustavitvi srca ali po dokazani možganski smrti. Odvzem roženic je možen po predhodni privolitvi umrle osebe v času življenja oz. ob nenasprotovanju bližnjih. Dokončno odločitev o primernosti roženice za presaditev vselej sprejme prejemnikov odgovorni zdravnik.
Presaditev roženice izvajajo v dveh transplantacijskih centrih: na Očesni kliniki v UKC Ljubljana in na Oddelku za očesne bolezni v UKC Maribor.

Ostala tkiva in celice

Oploditev z biomedicinsko pomočjo in reproduktivne celice

V Sloveniji so registrirani 4 centri za dejavnost oploditve z biomedicinsko pomočjo parom, ki ne morejo zanositi po naravni poti: OBMP Ljubljana, OBMP Maribor, OBMP Postojna in ZC Dravlje.
Obseg dejavnosti je razviden iz tabele o pridobljenih in uporabljenih tkivih in celicah. Omenjeno področje spada po številu izvedenih postopkov med najobsežnejše.
Pridobivanje in shranjevanje popkovnične krvi in popkovnice
V Sloveniji pridobivamo tudi krvotvorne matične celice iz popkovnične krvi in popkovnice ter tudi drugih tkiv (npr. mlečni zobje). Dovoljenje za delo imajo ena javna tkivna banka – Zavod za transfuzijsko medicino (v nadaljevanju: ZTM) in tri zasebne ustanove (Izvorna celica, Biobanka in FH-S). Javna banka popkovnične krvi pri ZTM je s 1. 12. 2014 zaključila s sprejemanjem vzorcev popkovnične krvi, saj je bilo zbranih in shranjenih zadostno število vzorcev, da lahko zadostijo potrebam v Sloveniji.

Enotna koda za tkiva

Direktiva 2006/86/EC ustanovam za tkiva določa obveznost in zahteve uporabe enotne evropske kode za klinično uporabo tkiv in celic znotraj EU. Enotna evropska koda je edinstvena označba za vsako tkivo ali celico. Sestavljena je iz dveh delov: identifikacijske številke darovanja, ki označuje izvor tkiva ali celic in identifikacijskega zaporedja izdelka, ki razvršča vrsto tkiva ali celic. Podrobnosti so določene v Prilogi VII:

Koda za tkiva

Več informacij o evropski kodi za tkiva je na povezavah (v angleškem jeziku):
EU Coding Platform (europa.eu)
Razlaga evropske kode za tkiva
Razlike med evropsko kodo za tkiva in slovensko (nacionalno) kodo za tkiva:

  • slovenska nacionalna koda za tkiva ima v oznaki (product coding system identifier) SI namesto E;
  • kodiranje tkiv poteka po drugem kodirnem sistemu, saj ima slovenska koda za tkiva v številki tkiva (product number) osem alfa numeričnih

vrednosti (številk), evropska koda za tkiva pa ima sedem alfa numeričnih vrednostih (številk).
Primer:
SI 010185 0000000000723 E 0000053 001 20220129
SI 010185 0000000000723 SI 01040100 001 20220129

Seznam EU in SI kod za tkiva.

Ustanove za tkiva in celice

V Sloveniji je na nacionalni ravni v dejavnost preskrbe s tkivi in celicami vključenih 26 ustanov. Od tega je v program vključenih 15 bolnišnic in znotraj teh 40 kliničnih oddelkov. Glede na status je 18 ustanov za tkiva in celice javnih in 8 ustanov zasebnih. Zasebne ustanove imajo dovoljenje izključno za avtologno pridobivanje tkiv in celic.
Slovenija-transplant in JAZMP zagotavljata delovanje sistema ter sproti ugotavljata in obravnavata vse odklone, ki lahko vplivajo na kakovost in varnost tkiv in celic darovalcev, prejemnikov in osebja, ki je vključeno v posamezne procese.
Za pridobitev dovoljenja mora vsaka ustanova izpolnjevati stroge strokovne in zakonske pogoje. Vse ustanove imajo vzpostavljen sistem kakovosti, v katerem so opisani vsi postopki za zagotavljanje pogojev za kakovost tkiv in celic ter varnost prejemnikov. Vse ustanove redno nadzoruje JAZMP, v preverjanje sporočenih podatkov pa je vključen tudi Slovenija-transplant.

Kmalu bomo objavili seznam ustanov za tkiva in celice.

Želim se opredeliti
Preko spletne strani
Poišči najbližjo lokacijo
Želim se opredeliti

    Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih .