Domov O nas Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje

Eurotransplant

Eurotransplant je mednarodna neprofitna fundacija za izmenjavo organov in tkiv. Slovenija je bila prva država v regiji JV Evrope, ki je 1. januarja 2000 izpolnila zahtevne pogoje za članstvo. S tem se je priključila veliki skupini petih uspešnih in naprednejših držav s področja zdravljenja s presaditvijo.

Danes Eurotransplant združuje osem držav (Belgijo, Nizozemsko, Avstrijo, Luksemburg, Nemčijo, Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko), ki imajo skupaj prek 137 milijonov prebivalcev. Države so združene glede na geografsko bližino.

Prednosti sodelovanja

Enakopravno in strokovno

Sistem dodeljevanja organov

EU projekti

Slovenija-transplant redno sodeluje v evropskih projektih na raziskovalni, izobraževalni in uporabni ravni. Z leti smo postali prepoznan in strokoven partner v mednarodnem okolju. Kot majhna država smo razvili številne dobre prakse, ki jih delimo naprej in se učimo od drugih. S projekti pridobivamo dodatna znanja in izkušnje s področij ozaveščanja in komuniciranja o darovanju organov, sodelovanja z mediji, izobraževanja strokovne javnosti, organizacije evropskega dneva darovanja, izboljševanja strokovnih in organizacijskih vidikov donorskega programa, vigilančnih in nadzornih sistemov, kulturnih dimenzijah darovanja organov, kriznega komuniciranja, izmenjave organov in tkiv ter dobrega sodelovanja med evropskimi državami. Od leta 2004 smo sodelovali v dvajsetih EU projektih.

Tekoči

BRAVEST – Building Resilience Against crisis: a systematic and global approach to adVancE organ Safety and supply in Transplantation
Trajanje: 1. 9. 2022 – 28. 2. 2025 / Sofinanciranje: Program EU4HEALTH

Slovenija-transplant je partner v prestižnem projektu, ki ga vodi Evropsko združenje za transplantacijo organov (ESOT). Konzorcij združuje vrhunsko mednarodno in interdisciplinarno ekipo. Osnovni namen projekta je analiza dejavnikov, ki so vplivali na uspešnost donorske in transplantacijske dejavnosti pred izbruhom epidemije in med epidemijo SARS-CoV2. Na osnovi izkušenj iz več držav bomo identificirali dobre prakse (klinične primere, organizacijsko podporo, sistemske rešitve) in razvili algoritem in model za boljšo odpornost nacionalnih sistemov, ki bodo zagotavljali bolj neprekinjeno, uspešno in varno delovanje donorske in transplantacijske dejavnosti v času nepredvidljivih dogodkov in kriz (npr. epidemija, ekološke nesreče, potres, vojna …). Pripravljamo tudi skupne evropske registre na področju darovanja in transplantacij organov.

Spletna stran projekta: https://www.bravest-project.eu/

Zaključeni projekti

YOU HAVE MORE THAN ONE LIFE – adult education for promotion of transplantation
Trajanje: 1. 11. 2022 – 31. 7. 2023 / Financiranje: EU program ERASMUS+

Projekt »Vsi imamo več kot eno življenje« smo izvajali v sodelovanju s poljsko partnersko organizacijo Fundacja Pasjonaci Życia, ki je bila tudi nosilka projekta. Projekt je naslavljal področje ozaveščanja javnosti o pomenu darovanja organov in izobraževanja odraslih po presaditvi o komuniciranju z javnostmi. S partnerji smo delili znanje in izkušnje. Izdelali smo nabor dobrih praks s področja komuniciranja v t. i. brošuri znanja. Na tridnevni delavnici smo izobrazili 15 oseb po presaditvi o javnem nastopanju, posneli 15 kratkih videov z osebnimi izkušnjami in nagovori »ambasadorjev« k darovanju. Delavnice in partnerski obiski so potekali na Poljskem in v Sloveniji. Novo gradivo in znanje je pomemben doprinos k sodobnemu komuniciranju Slovenija-transplanta.

Rezultate projekta najdete tukaj in na Facebook profilu Slovenija-transplanta.

Izbor zaključenih projektov

Mednarodni odbori in strokovna združenja

Slovenija-transplant je nacionalna pristojna organizacija za področje darovanje organov in tkiv (National Competent Authority, NCA). Sodeluje pri oblikovanju temeljnih strokovnih priporočil in dokumentov na evropski ravni in določa delegate za sodelovanje v strokovnih mednarodnih odborih.

  • Evropski odbor o presaditvi organov pri Svetu Europe (European Committee on Organ Transplantation CD-P-TO): razvija in sprejema ključne strokovne usmeritve s področja transplantacij organov in tkiv, med drugim tudi strokovna referenčna priročnika Guide to the Quality and Safety of Organs for Transplantation in Guide to the Quality and Safety of Tissues and Cells for Transplantation.
  • Strokovna skupina za nadzor in vigilanco pri uporabi delov človeškega telesa za namen zdravljenja (CasSOHO).
  • Nacionalna točka za anonimizirano poročanje o morebitnih sumih na trgovino z organi: od leta 2017 Slovenija-transplant sodeluje na EU sestankih odbora s področja trgovine z organi in sprejema ustrezne ukrepe na področju preprečevanja teh kaznivih dejanj. Do sedaj nismo zaznali primera nedovoljene prakse. Sodelujemo tudi s Policijo, ministrstvom za zdravje, pravosodje, notranje in zunanje zadeve ter nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z žrtvami trgovine z ljudmi. Vsak, ki zazna sum na zlorabo ali trgovino z organi, lahko odda anonimno prijavo na Policijo prek spletnega portala na povezavi.
  • Odbor za transplantacijske koordinatorje pri Evropskem združenju zdravnikov specialistov (UEMS-BTC): Prim. Danica Avsec sodeluje kot dolgoletna predsednica in namestnica upravnega odbora BTC pri pripravi in izvedbi evropskih akreditacij in izpitov za transplantacijske koordinatorje in koordinatorice. Spletna stran združenja: https://uemssurg.org/
  • Evropska unija (EU) in Evropska komisija (EC): Slovenija-transplant s predstavniki sodeluje na rednih sestankih pooblaščenih organizacij, kjer se pripravlja zakonodaja, smernice, načrte in predloge za projekte.
Želim se opredeliti
Preko spletne strani
Poišči najbližjo lokacijo
Želim se opredeliti

    Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih .