Za svojce in zdravstveno osebje je najtežje, če se umrli glede darovanja organov ni opredelil že tekom življenja. Direktor Slovenija-transplanta Andrej Gadžijev, dr. med. poziva k opredelitvi. Poslušajte prispevek v oddaji Radijski dnevnik.

Novinarka Katja Arhar se je pogovarjala z Andrej Gadžijevom, dr. med., ki je razložil, da je v situacijah, ko se je potrebno odločit za ali proti darovanju organov, za svojce najtežje, če ne poznajo volje pokojne osebe. Zato poziva, da se informirate in opredelite za ali proti darovanju že tekom življenja. Postopek opredelitve pred portala javne uprave je varen in enostaven. Poslušalki je celoten postopek vzel 40 sekund.

Opredelitev za ali proti ne vpliva in ne more vplivati na zdravstveno oskrbo v kritičnih stanjih. Podatek tudi ni viden na kartici zdravstvenega zavarovanja. Volja posameznika je zabeležena v posebnem nacionalnem registru opredeljenih oseb, ki ga vodimo na Slovenija-transplantu. Šele po potrjeni smrti lahko pooblaščena oseba preveri, ali se je pokojni opredelil za ali proti darovanju.

Vsak darovalec lahko reši ali pomaga devetim ljudem v stiski.

Poslušajte pojasnila na povezavi (od 12.40 minute naprej).