Središčna tema strokovnega srečanja, ki je potekalo 13. septembra na Bledu, je bilo darovanje organov. O vidikih donorske medicine in dejavnosti so članicam in članom društva predavali prim. Danica Avsec, Gorazd Čebulc in Jože Jakovac.

Na povabilo Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske smo sodelovali na njihovem letnem strokovnem srečanju, ki je potekalo 13. septembra na Bledu. Predstavili smo jim izzive na poti darovanja organov, dejavnosti in pristojnosti Slovenija-transplanta, donorski sistem v Sloveniji (prim. Danica Avsec, dr. med.), vlogo transplantacijskih koordinatorjev in biovigilanco (Gorazd Čebulc) ter novo nacionalno aplikacijo za tkiva in celice (Jože Jakovac). Odzivi publike so bili odlični. Vsako izobraževanje za strokovno javnost potrjuje potrebo po stalnem izobraževanju.