Objavljamo preliminarne statistične podatke o donorski in transplantacijki dejavnosti za obdobje od 1. julija do 30. septembra 2022. V tretjem kvartalu so rezultati spodbudni. V donorskih centrih je bilo 15 aktivnih umrlih darovalcev, od katerih je bilo 39 organov primernih za presaditev. V Centru za transplantacijsko dejavnost UKC Ljubljana so izvedli 31 presaditev organov. V nacionalni register glede darovanja organov in tkiv se je vpisalo 324 oseb.

V tretjem kvartalu leta 2022 so v donorskih centrih po Sloveniji pridobili 15 aktivnih darovalcev (I. kvartal 14, II. kvartal 13), od tega največ v UKC Ljubljana. V tem letu so v donorskih centrih pridobili 42 aktivnih darovalcev, kar so boljši rezultati kot v letu 2021. V tem letu je bilo že 132 organov primernih za presaditev. Višja pa je stopnja odklonitev svojcev za darovanje. Stopnja soglasja za darovanje je bila 63 % (kar je za 21 % slabše v primerjavi z letom 2021).

V UKC Ljubljana, Centru za transplantacijsko dejavnost, so v tretjem kvartalu presadili 31 organov (I. kvartal: 23; II. kvartal: 36 presaditev). V tem letu je bilo presajenih 90 organov, kar je več kot v istem obdobju v letu 2021. Po posameznih organih je bilo presajenih 45 ledvic, 20 src, 14 jeter, 10 pljuč in 1 trebušna slinavka.

Na področju odvzemov in presaditev roženic so rezultati sledeči: 26 odvzetih, 21 presajenih roženic.

Število opredeljenih oseb glede darovanja organov po smrti narašča. Na tem področju beležimo boljše rezultate kot v preteklih letih. V zajetem trimesečju se je v nacionalni register opredeljenih oseb vpisalo 324 oseb, v letu 2022 pa 930 (od tega je 39 oseb izrazilo nasprotovanje). Skupno število opredeljenih je 12.409 (od tega 61 proti darovanju).

Več podatkov za obdobje julij-september 2022 prikazujemo v spodnjih grafikah.