Predstavljamo ključne številke in poudarke preteklega leta. Rezultati so odlični. V več segmentih smo presegli začrtane cilje. Med drugim smo presegli magično mejo 20 dejanskih darovalcev na milijon prebivalcev (DDMM). S 23,24 DDMM smo se uvrstili na 3. mesto med državami Eurotransplanta.

»Podatki kažejo dobre rezultate, ki nam jih je s premišljenimi ukrepi in skupnimi močmi vseh sodelujočih v donorskem programu uspelo doseči v času, ko se v zdravstvenem sistemu soočamo s preobrati in ovirami za izvajanje tako rutinskega kot razvojnega dela. Svet dobiva vse-krizno podobo, zato se tudi s sodelovanjem v treh novih mednarodnih projektih posvečamo strokovnemu razvoju, boljši odpornosti donorskega programa, inovativnim pristopom k obveščanju vseh javnosti. In optimistično zremo naprej.

Vsem sodelavkam in sodelavcem in partnerskim organizacijam v donorskem programu se zahvaljujem za angažma in sodelovanje. Naš skupni cilj je vedno isti: ohranjati zaupanje ljudi v strokovnost in etičnost vseh postopkov darovanja organov, pacientom pa zagotavljati upanje in priložnosti za zdravljenje s presaditvijo, za življenje.«

Andrej Gadžijev, dr. med., direktor