Strokovna skupina redno spremlja in obravnava sumljiva potovanja v tujino za namen zdravljenja. Od leta 2017 je Zavod Slovenija-transplant nacionalna točka za anonimizirano poročanje o sumljivih primerih potovanja v tujino z namenom zdravljenja s presaditvijo. Do sedaj nismo zaznali primera nedovoljene prakse. Tveganje za ilegalno trgovino je zelo nizko.

Nedavno je v Strasburgu potekal redni sestanek strokovne skupine NFP pri Svetu Evrope (NETTA-National Focal Points on Travel for Transplantation), ki se ga je udeležil tudi predstavnik Slovenija-transplanta. Mreža nacionalnih kontaktnih točk EDQM (NFP) o potovanju zaradi presaditve (NETTA) je bila ustanovljena leta 2016 z namenom spremljanja, boljšega razumevanje potovanja zaradi presaditve v konkretnih in omejenih okoliščinah ter tveganja za kazniva dejanja.

Zdravljenje s presaditvijo se v urejenih sistemih lahko izvaja izven nacionalnih meja (v primeru določenih pediatričnih presaditev ipd., če v Sloveniji ni specifičnega programa zdravljenja). Izmenjava organov za namen zdravljenja poteka med državami Eurotransplanta, izjemoma z drugimi EU državami. Vsi postopki so povsem nadzorovani in pregledni.

V kolikor potovanja v tujino vključujejo trgovino z ljudmi zaradi odstranitve organov ali trgovino s človeškimi organi ali viri (organi neznanega izvora, strokovnjaki in transplantacijski centri) zaradi presaditve gre za transplantacijski turizem. Presaditve na črnem trgu izven etično naravnanih in preglednih uradnih sistemov pomenijo resno tveganje za zdravje darovalcev in prejemnikov.

Trgovina s človeškimi organi in transplantacijski turizem (potovanje v tujino z namenom ilegalne presaditve z organom neznanega izvora) so kazniva dejanja, kršitve temeljnih človekovih pravic in teptanje človekovega dostojanstva.

V Sloveniji trgovine z organi in zlorab v sistemu ni, tudi tveganje za zlorabe je zelo nizko. Nacionalni donorski in transplantacijski sistem je zakonsko dobro urejen, nadzorovan, varen, etičen in povsem pregleden. V sistemu se ne more pojaviti organ nejasnega izvora, vsi prejemniki organov pa so doživljenjsko vodeni v Centru za transplantacijsko dejavnost v UKC Ljubljana.

Skladno s Konvencijo Sveta Evrope proti trgovini s človeškimi organi so vse presaditve organov izven države brez napotitve lečečega specialista in brez vnaprejšnjega dogovora s transplantacijskim centrom izven Slovenije kazniva dejanja in predmet kazenskega pregona.