Rezultate II. nagradnega raziskovalnega natečaja Slovenija-transplanta za najboljše raziskovalno delo s področja donorske medicine oz. dejavnosti bomo objavili aprila.

Se opravičujemo za časovni zamik. Hvala za razumevanje.