Natečaj smo objavili v letu 2022, prejeli smo 5 prijav. Ocenjevalna komisija je bila sklepčna.

Na II. nagradni natečaj Slovenija-transplanta za najboljše raziskovalne naloge  smo prejeli 5 prijav. V ocenjevanje so bile sprejete 4. naloge, ena zaradi razpravljanja v angleškem jeziku ni bila upoštevana. Vse prijave obravnavajo aktualne in pomembne teme s področja.

Naloge so ocenjevali: Andrej Gadžijev, dr. med, prim. Danica Avsec, dr. med., dr. Jana Šimenc, dipl. etnol. in kult. antrop. Kriteriji za ocenjevanje so bili: izvirnost teme in pristopa, aktualnost izbrane teme, prikaz poznavanja slovenskega donorskega sistema in domače literature, strokovna, znanstvena in jezikovna kakovost, uporabnost za prenos novih znanj v prakso. Pri vsakem kriteriju je bilo najvišje število točk 50, skupaj 150. Člani so ocenjevali neodvisno, in na skupnem evalvacijskem srečanju soglasno odločili: 


1. mesto: Tadej Rozman: Etični vidiki darovanja po cirkulatorni smrti (147 točk)
2. mesto: Jan Krajnik: Darovanje organov po smrti darovalca: sistem domnevne privolitve (144 točk)
3. mesto: Argresa Bylykbashi: Stališče zdravstvenih delavcev v UKC Ljubljana do darovanja organov (138 točk)

Nagradni sklad je sledeč: 1. mesto: 800 €, 2. mesto 500 €, 3. mesto: 200 €.

Pisno in natančnejšo utemeljitev ocen bomo predstavili na slovesni podelitvi, ki jo bomo organizirali v drugi polovici meseca maja 2023. O datumu, lokaciji in formatu vas bomo pravočasno obvestili.

Vsem prijaviteljem se zahvaljujemo za sodelovanje in vsem čestitamo za zelo dobre naloge. Vse smo prebrali, in rezultate bomo po zmožnostih prenesli v naše delo.