V petek, 19. 5. 2023, je v SB Brežice ekipa Slovenija-transplanta izvedla izobraževanje za strokovno javnost Osnove donorskega programa.

O osnovnih usmeritvah in postopkih v donorskem programu so predavali Andrej Gadžijev, dr. med., prim. Danica Avsec, dr. med. in Gorazd Čebulc, dr. vet. med. (vsi Slovenija-transplant). Branka Ožek, dr. med. z UKC Ljubljana je razložila protokole pri možganski smrti. Predavateljem se je pridružila tudi Nataša Pirc, dr. med., ki je bolnišnična koordinatorica v SB Brežice.

SB je donorski center v nacionalni transplantacijski mreži. Tudi v splošnih bolnišnicah, ki nimajo lastnih nevrointenzivnih in drugih specializiranih intenzivnih enot, je izobražena, povezana in motivirana strokovna javnost osnova za dobro delovanje programa.