Med 12. in 16. junijem 2023 pod okriljem Univerze v Benetkah v Italiji poteka mednarodna poletna šola Etika v transplantacijski medicini
Od 12. do 16. junija 2023 se prim. Danica Avsec, dr. med., namestnica direktorja Slovenija-transplanta in nacionalna članica Odbora za etična vprašanja pri Eurotransplantu (ETEC), udeležuje mednarodne poletne šole etike v transplantacijski dejavnosti, ki poteka pod okriljem Univerze v Benetkah v Italiji. Na intenzivnem izobraževanju aktualne teme s področje darovanja in presaditev organov obravnavajo interdisciplinarno (medicina, pravo, sociologija, filozofija ...), z več zornih kotov in v kontekstu različnih kulturnih okolij. Izpostavljene teme so: pravilo mrtvega darovalca, oblike soglasja, avtonomija, med-osebni konflikti v družinah in med bližnjimi pri soglasju za darovanje organov, uporaba organov "slabe kakovosti" za zdravljenje in druge aktualnosti.

Vsekakor izjemno pomembni in kompleksni etični razmisleki, ki jih premišljeno vnašamo v naš donorski program.

Več podrobnosti o izobraževanju najdete tukaj.