V tem letu se je opredelilo 1017 ljudi, od tega 11 proti darovanju. 758 opredelitev smo prejeli po elektronski poti.

V poletnem mesecu juliju smo zabeležili le 50 novih opredelitev, kar je najmanj v letošnjem letu na mesečni ravni.

V nacionalnem registru opredeljenih oseb je vpisanih 14.590 ljudi. Opredelitev za darovanje je eno najbolj plemenitih dejanj, ki jih človek lahko sprejme.