V tekoči številki Zdravniškega vestnika je objavljen članek avtoric D. Avsec, J. Šimenc: Donorski program po cirkulatorni smrti v Sloveniji: analiza stališč strokovne javnosti in nadaljnji razvoj.

Poleg prevladujočega odvzema organov in tkiv za namen zdravljenja po potrjenih nevroloških kriterijih oz. možganski smrti (angl. donation after brain death – DBD), število evropskih držav, ki vzpostavljajo programe odvzema po cirkulatorni smrti (angl. donation after circulatory death – DCD), vztrajno narašča. V zadnjih letih je DCD postala poudarjena tema v donorski medicini, v praksi držav pa je moč prepoznati več različnih zakonskih okvirov in medicinskih vidikov DCD-programov. V Sloveniji se DCD še ne izvaja. Slovenija-transplant je nacionalna kompetentna ustanova, ki med drugim vodi razvoj donorskega programa. Zavod sledi usmeritvi, da so pred uvajanjem kakršnihkoli sprememb potrebne jasne strokovne smernice, izobražena stroka ter soglasje strokovne in splošne javnosti. Ker še ni bila opravljena raziskava o stališčih strokovne javnosti do vpeljevanja programa DCD v slovenski donorski program po smrti, smo s kvalitativno raziskavo »Dileme v donorskih programih in razvoju transplantacijske medicine: stališča slovenske strokovne javnosti« zapolnili pomembno vrzel. Raziskovalni izsledki so bili osnova za nadaljnje korake, ki jih predstavljamo v članku. 

 

Vabimo k branju! Članek je dostopen na povezavi >>>

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/2974/2604.