Objava v Transplant International: An increase in kidney transplantation procedures from deceased donors during the COVID-19 epidemic in Slovenia (avtorji Arnol, Smrkolj, Avsec, Gadžijev, Kneževič).

V drugi polovici marca, ob izbruhu epidemije COVID-19 v Sloveniji, kljub negotovosti, zapiranju mednarodnih meja in omejitev v mednarodnem prometu, kadrovskih in prostorskih težavah, nismo povsem zaustavili donorskega in transplantacijskega programa. Z zavedanjem odgovornosti do zagotavljanja zdravljenja, možnosti za izpeljave varnih postopkov za vse (paciente in zdravstveno osebje) smo ohranili določene programe, med drugim tudi presaditve ledvic od umrlih darovalcev. 

V kratkem sestavku avtorji predstavijo rezultate uspešnega in angažiranega dela. Preberite ga >>>

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tri.13715

 

Datoteke