Eurotransplant vsak mesec objavi mesečne statistične podatke o donorski in transplantacijski dejavnosti v posameznih državah in skupno.

Na spodnji povezavi so objavljeni aktualni mesečni in letni statistični podatki o: 

- številu dejanskih umrlih darovalcev; 

- številu transplantacij po posameznih organih; 

- številu t.i. kombiniranih transplantacijah; 

- številu na novo uvrščenih na čakalni seznam za transplantacijo. 

Vsi podatki so podani primerjalno (z letom 2019), kumulativno in pa posamezno za vsako državo članico Eurotransplanta: 

https://www.eurotransplant.org/statistics/monthly-statistics/