14020 ljudi na čakalnem seznamu za presaditev, 5498 prejemnikov, 1837 umrlih darovalcev v regiji Eurotransplant.

Slovenija-transplant je nosilec pogodbe in koordinator sodelovanja Slovenije z mednarodno mrežo izmenjave organov in tkiv Eurotransplant.  V organizacijo je vključenih osem držav: Nizozemska, Madžarska, Nemčija, Avstrija, Hrvaška, Belgija, Luksemburg in Slovenija. 

Eurotransplant koordinira izmenjavo organov med državami, vodi tudi skupni čakalni seznam bolnikov za presaditev. Konec leta 2020 je bilo na seznamu 14.020 ljudi.

Lani je 5498 bolnikov prejelo organ, največ je bilo presaditev ledvic, in sicer 2851. Vabimo vas, da si še več ključnih statističnih podatkov za leto 2020 ogledate na spletni strani Eurotransplanta: 

eurotransplant.org