Januarja 2021 se je 77 ljudi opredelilo glede posmrtnega darovanja organov in tkiv, 69 jih je izbralo elektronsko pot. V register je vpisanih 10.675 ljudi, kar je še vedno izjemno nizek odstotek prebivalstva.

V letu 2020 se je opredelilo za približno polovico manj ljudi kot v preteklih treh letih, in sicer 746 ljudi, od tega 6 proti. Skupaj je v nacionalnem registru opredeljenih 10.675 ljudi, kar je okoli 0,5 % prebivalstva Slovenije. 

Dogodkov in odprtih lokacij, ki bi omogočale podpis izjave o opredelitvi na licu mesta, je zaradi epidemije zelo malo. Kljub našim stalnim pozivom k izbiri opredelitve po elektronski poti, smo lansko leto 466 izjav prejeli prek spleta. 

Spodbudno je, da se je januarja opredelilo 77 ljudi, od tega 69 po elektronski poti. 

Če se niste sprejeli te odločitve, razmislite o posmrtnem darovanju, se informirate in se opredelite. O vašem stališču se pogovorite z bližnjimi. V praksi so zaradi nizkega odstotka opredeljenih v registru svojci umrlih tisti, ki v veliki večini sprejemajo odgovorno odločitev o darovanju organov in tkiv. Brez soglasja za darovanje odvzem organov ni dovoljen.

Hitro in varno se kadarkoli opredelite prek portala javne uprave e-uprava.gov.si. Postopek je enostaven in v skladu z najvišjimi informacijskimi varnostnimi standardi. Potrebujete pa veljavno digitalno potrdilo. Pod zavihkom Sociala/Zdravje/Smrt izberete kategorijo Zdravje, kjer je na voljo obrazec. Opredelite se za ali proti darovanju organov in tkiv. Po zaključku se prikaže sporočilo, da je bila vloga uspešno oddana. To pomeni, da je e-opredelitev poslana v nacionalni register opredeljenih oseb v zvezi z darovanjem delov človeškega telesa zaradi zdravljenja.

Več informacij najdete tudi na naši spletni strani.