Objavljamo sveže statistične podatke iz nacionalnega registra opredeljenih oseb glede posmrtnega darovanja organov in tkiv.

Marca 2021 se je v register vpisalo 87 ljudi (nihče proti), v letu 2021 pa 255 (od tega 1 oseba proti).  Večina (217) je izbrala opredelitev po elektronski poti. 

Skupaj je v registru vpisanih 10.851 ljudi, od tega 21 proti, preostali pa so se opredelili za darovanje.

Hvala vsem, ki so že sprejeli pomembno odločitev. 

Opredelite se kadarkoli prek e-uprave. Potrebujete veljavno digitalno potrdilo. Več informacij pa najdete >> slovenija-transplant.si