K prijavi vabimo študente in študentke vseh znanstvenih disciplin in pa tudi zaposlene v zdravstvu. Nagradni sklad je 1.500 evrov. Nagrajene bodo tri najboljše naloge.

Z veseljem vas obveščamo, da Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant v letu 2021 prvič razpisuje nagradni natečaj za najboljše raziskovalno delo s področja donorske medicine oz. darovanja organov in tkiv za namen zdravljenja. K prijavi vljudno vabimo tako študente in študentke medicinskih, zdravstvenih, naravoslovnih, družboslovnih in humanističnih ved kot tudi zaposlene v zdravstvu.

Prednostno bodo obravnavane raziskovalne naloge, v katerih bodo avtorice in avtorji obravnavali medicinske vidike donorske dejavnosti, sodobna etična vprašanja in področje komuniciranja o darovanju organov (na družbenih omrežjih).  

Namen natečaja je spodbujanje raziskovanja in razvoja donorske dejavnosti (medicine) ter prenos novega znanja in inovacij v prakso. Tri najboljše naloge bodo finančno nagrajene (sklad 1.500 evrov). Natečaj je odprt do 15. 12. 2021.

Vse podrobnosti o tematikah, kriterijih za ocenjevanje, pogojih in načinu prijave najdete v priloženi priponki. 

Veselimo se vaše prijave!

Na voljo smo vam za vsa nadaljnja pojasnila. Oglasite se nam na info@slovenija-transplant.si.