V publikaciji Daj življenju priložnost: donorska in transplantacijska dejavnost v letu 2020 predstavljamo celovite statistične podatke, mednarodne primerjave in izbrane presežke preteklega leta.

Lansko leto smo obeleževali pomembno 20. obletnico uspešnega sodelovanja Slovenije z Eurotransplantom. Že leta 2000 smo izpolnili zahtevne priključitvene pogoje in se pridružili skupini najnaprednejših srednjeevropskih držav s področja donorske in transplantacijske dejavnosti. S članstvom smo občutno izboljšali izide zdravljenja za naše bolnike in spodbudili razvoj dejavnosti na nacionalni ravni. Središčni slavnostni simpozij smo januarja v sodelovanju z UKC Ljubljana uspeli izpeljati še v živo.

Poleg praznovanja obletnice pa je leto 2020 zaznamovalo delo v oteženih razmerah zaradi epidemije covid-19. Zelo smo zadovoljni, da smo kljub krizni situaciji ohranili zagon v donorskem programu. Potrebno je bilo nenehno spodbujanje in trud sodelavcev in sodelavk, redna in dobra medosebna komunikacija ter prilagajanje preventivnim protokolom v mednarodnem območju držav Eurotransplanta. Ves čas nas je vodilo zavedanje, da epidemija ne sme zaustaviti dejavnosti, da pridobljeni organi ne smejo v uničenje, in da je bolnikom na čakalnih seznamih treba zagotoviti zdravljenje s presaditvijo.

Leto smo kljub vsem težavam v zdravstvu in oviram zaključili z višjim številom umrlih darovalcev in transplantacij kot v letu 2019. S tem se tudi na mednarodni ravni uvrščamo med najboljše države s področja. Ponovno smo dokazali kakovosten pristop, predanost delu in dobro povezanost vseh strokovnjakov v nacionalni transplantacijski mreži. Iskreno se zahvaljujemo tudi vsem svojcem umrlih, ki so v čustveno zahtevnih situacijah ohranili humanost, čut za sočloveka in podali soglasje za darovanje. 

(iz uvoda prim. Danice Avsec, direktorice Slovenija-transplanta)

Publikacijo najdete v spletni obliki na naši spletni strani na  povezavi slovenija-transplant.si (za tiskano verzijo pa pišite na info@slovenija-transplant.si,  vam jo bomo poslali po pošti).