Med 29. 8. in 1. 9. je v hibridni obliki (v Milanu in prek spleta) potekal ključni bienalni kongres s področja darovanja in transplantacij organov. Tematski sklopi, najnovejše raziskave, predavanja in diskusije so bile navdušujoče. Slovenija-transplant je aktivno sodeloval s predstavitvijo Slovenije kot primera dobre prakse odziva na epidemijo v letu 2020.

1. septembra se je uspešno zaključil tridnevni mednarodni kongres Evropskega združenja za darovanje in transplantacije organov (ESOT). Zaradi koronskih omejitev je prvič potekal v resnično inovativni hibridni obliki, a je bila izkušnja sodelovanja tudi ob spremljanju prek spleta navdušujoča.

Na kongresu smo spremljali izsledke najsodobnejših temeljnih kliničnih in eksperimentalnih raziskav, raziskav s področja kakovosti življenja po transplantaciji (vpliva fizične aktivnosti), na osebo osredotočenega zdravljenja, vpliva spremembe zakonodaje na stopnjo opredelitev in soglasja za darovanje, etičnih vprašanj, zagotavljanja enakopravne dostopnosti do zdravljenja s transplantacijo na globalni ravni idr. Veliko pozornosti je bilo namenjene aktualni temi-epidemiji covid19, in sicer načini odzivanja držav na epidemijo (predstavitev protokolov, kliničnih izkušenj), problematika z zagotavljanjem donorskih programov in zdravljenja s transplantacijo ter najnovejše ugotovitve v zvezi s covid-19 v donorski in transplantacijski dejavnosti. Zadnji dan so bile v ospredju tudi etične razprave o najsodobnejših tehnologijah in smereh zdravljenja odpovedi organov (npr. z umetnimi organi, predvsem ledvico). Široka paleta tem in visoka kakovostne predstavitve so prikazale stanje na področju in nakazale smernice za prihodnost, ki jim sledimo tudi na Slovenija-transplantu.       

Več preberite na spletni strani esotcongress.org.   

Na kongresu smo sodelovali s predstavitvijo posterja Uninterrupted and successful deceased donation programme in Slovenia durig Covid-19 crisis in 2020 (avtorji Avsec D, Gadžijev A, Šimenc J). Slovenijo smo prikazali kot primer dobre prakse odziva na epidemijo v donorski in transplantacijski dejavnosti. Smo namreč ena redkih držav, ki je z ustreznimi ukrepi, dobrim sodelovanjem ključnih inštitucij s področja in redno komunikacijo uspela obdržati aktivne programe v času zdravstvene krize.