Delimo lepo zgodbo, ko je mati že za časa življenja sinu darovala ledvico. Strokovna pojasnila o prednostih, omejitvah, etičnosti, tveganjih ... podaja prof. dr. Miha Arnol, vodja programa za presaditve ledvic v UKC Ljubljana.
Ledvica je parni organ, ki se ga lahko daruje že v času življenja. V Sloveniji je v času življenja možno darovati ledvico med sorodniki, med čustveno ali genetsko povezanimi osebami. Vsak primer natančno presoja Etična komisija za presaditve. Tveganje za zdravje darovalca_ke mora biti sorazmerno v primerjavi s pričakovano koristjo za prejemnika_co.

Pojasnjujemo:
V primerih živega darovanja se pojavi tveganje za zlorabe (npr. nekdo prejme plačilo od prejemnika za darovanje, ali celo da pri tem posreduje posrednik, ki se lahko okoristi na račun obubožanih ljudi, ki so pripravljeni prodati ledvico za preživetje), zato v Sloveniji ni možno t.i. altruistično darovanje (kot ga dovoljujejo npr. v ZDA, in drugih državah po svetu). To pomeni, da kdorkoli lahko za čas življenja iz altruističnih razlogov daruje ledvico neznancu. Kot smo navedli, pri nas morata biti darovalec in prejemnik sorodstveno, genetsko ali čustveno povezana.

❗️Področje ureja nacionalna zakonodaja. Pri nas je kakršnakoli premoženjska ali nepremoženjska korist ali denarno nadomestilo darovalcem kaznivo dejanje.

Več podrobnosti in konkreten primer pa preberite v članku na povezavi