V tem tednu smo zelo uspešno izpeljali izobraževanje Osnove donorskega programa za strokovno javnost v Splošnih bolnišnicah Jesenice in Slovenj Gradec.

Ena od temeljnih nalog Slovenija-transplanta je tudi izobraževanje strokovne javnosti o donorski medicini in dejavnosti. Kljub nadobremitvam zdravstvenega osebja zaradi covida in oteženim razmeram v enotah intenzivne medicine, kjer je težišče donorske dejavnosti, smo v tem tednu prek spleta uspeli izpeljati dva 4-urna tečaja Osnove donorskega programa v donorskih bolnišnicah. 

8. novembra smo izobraževanje izvedli za 23 zaposlenih v SB Jesenice, 11. novembra pa za 34 slušateljev v SB Slovenj Gradec. Poleg prim. Danice Avsec, dr. med. in Andreja Gadžijeva, dr. med. s Slovenija-transplanta so o temeljih donorske medicine predavali odlični zunanji sodelavci in strokovnjaki, Andraž Nastran, dr. med., Branka Ožek, dr. med., in Rok Popič, dr. med.

Po vsakem izobraževanju slušatelji izpolnijo kratko anketo o zadovoljstvu. Predavanja so ocenili kot odlična v vsebinah, kakovosti predavateljev in izvedbi. Pozitivni komentarji in odzivi nam dajejo zalet za naprej. Hvala vsem za udeležbo in želim vam uspešen prenos informacij in pridobljenega znanja v prakso.