Novinarka Dela Polona Malovrh se je s prim. Danico Avsec, direktorico Slovenija-transplanta pogovarjala o njeni karieri, o nalogah in pristojnostih Slovenija-transplantu, o sistemu darovanja organov, o preprečevanju trgovanja in zlorab, o zaupanju javnosti ... Vabimo k branju!

13. decembra je bil v Delu objavljen članek Polone Malovrh, ki je nastal na osnovi daljšega pogovora s prim. Danico Avsec. Prim. Avsec je leta 2001 postala direktorica nacionalnega zavoda za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant. 20 let je odlično povezovala strokovno in splošno javnost, postavila na noge donorski sistem v Sloveniji, privabila k nam številne evropske projekte in znanje. 

Vabimo k branju zelo povednega članka, ki je za naročnike Dela dostopen na povezavi delo.si.