Zavod Slovenija-transplant je od ustanovitve uspešno vodila prim. Danica Avsec, dr. med. 1. januarja 2022 je vodenje prevzel Andrej Gadžijev, dr. med.

Prim. Danica Avsec je bila direktorica zavoda od njegove ustanovitve v letu 2000. Izjemno uspešno je vzpostavila nacionalni sistem, ki temelji na preglednosti, varnosti, etičnosti in kakovosti. Povezovala je interdisciplinarne strokovnjake v donorski mreži, sodelovala v številnih profesionalnih telesih in odborih, bila vpeta v mednarodne projekte, prenašala znanje iz tujine v Slovenijo, vodila izobraževanja in izjemno komunicirala z mediji in splošno javnostjo. V času njenega vodenja je Slovenija-transplant postal prepoznan partner v Eurotransplantu in širšem mednarodnem okolju, Slovenija pa v marsikaterem vidiku donorske dejavnosti primer dobre prakse. Za svoje delo je prejela številna priznanja.

S 1. januarjem vodenje prevzema Andrej Gadžijev, dr. med., prim. Avsec pa ostaja zaposlena kot pomočnica direktorja za strokovne zadeve. Primopredaja je potekala v konstruktivnem in prijetnem duhu z zahvalami in spoštovanjem za izjemno opravljeno delo prim. Avsec in dobrimi željami za novega direktorja.