V nacionalni register opredeljenih oseb glede darovanja organov in tkiv po smrti za namen zdravljenja se je v letu 2021 vpisalo 977 ljudi, kar je 225 več kot v letu 2020. Odstotek opredeljenih prebivalcev je še vedno nizek.

V Sloveniji ima vsak starejši od 15 let pravico in možnost, da se za časa življenja opredeli glede posmrtnega darovanja organov in tkiv (za ali proti). Odločitev formalno potrdimo z vpisov v nacionalni register opredeljenih oseb, ki smo ga vzpostavili leta 2004.

V letu 2021 smo v registru zabeležili 977 novih vpisov, od tega 10 proti darovanju. Veseli nas, da je bilo 225 več opredelitev kot v letu 2020. Narašča tudi uporaba elektronske opredelitve, v letu 2021 je 80 % ljudi izbralo to možnost (opredelitev prek portala e-uprave).

V registru je bilo do konca leta 2021 vpisanih skupaj 11.586 oseb (30 opredelitev je proti). Skupna številka je še vedno nizka. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste že sprejeli odgovorno odločitev. Preostale pa vabimo, da razmislite in se opredelite glede posmrtnega darovanja. O vašem stališču se tudi pogovorite z vašimi bližnjimi.