Projekt Bravest (Building Resilience Against crisis: a systematic and global approach to adVancE organ Safety and supply in Transplantation) bo vodilo krovno evropsko združenje za transplantacijo organov ESOT.

Z veseljem sporočamo, da je projekta prijava na shemo EU4Health, ki smo jo skupaj s partnerji pripravljali avgusta in septembra 2021, sprejeta v financiranje. Projekt Bravest (Building Resilience Against crisis: a systematic and global approach to adVancE organ Safety and supply in Transplantation) združuje ključne organizacije s področja darovanje in transplantacij organov v Evropi. Projekt bo vodil ESOT, poleg Slovenija-transplanta pa so partnerji v konzorciju sledeči:

  • European Public Health Alliance (EPHA)
  • Organización Nacional de Trasplantes (ONT)
  • Paris Transplant Group (PTG)
  • Italian National Institute of Health (ISS) with the Italian National Transplant Centre (CNT)
  • OVSZ (Országos Vérellátó Szolgálat),
  • Eurotransplant Foundation (ET)
  • Agence de la biomédecine (ABM)
  • European Kidney Health Alliance (EKHA).

Ponosni smo, da smo člani vrhunske ekipe, s katero bomo analizirali dejavnike, ki so vplivali na uspešnost donorske in transplantacijske dejavnosti pred izbruhom epidemije, med izbruhom in med epidemijo SARS-CoV2. Na osnovi različnih izkušenj in dobrih prakse bomo razvili paradigmo za neprekinjeno in varno delovanje sistemov v času krize.

Več o projektu bomo objavili kmalu. Novico o financiranju pa si preberete tudi na povezavi https://esot.org/eu4health-bravest_grant/.