Usklajena navodila med zavodom Slovenija-transplant in Centrom za transplantacije v UKC Ljubljana.

Objavljamo posodobljena navodila o sproščanju ukrepov za varno izvajanje donorske in transplantacijske dejavnosti.