V medijih in na družbenih omrežjih odmeva javni poziv ga. Tatjane Jagodic, ki išče prejemnika oz. prejemnico srca njene hčerke, ki je darovala organe. Izražamo sočutje in pojasnjujemo.

Septembra 2021 je tragično umrla 20-letna Katja, ki pa je bližnjim že tekom življenja izrazila, da bi v primeru nenadne smrti želela darovati organe. Mati je v pogovoru željo posredovala zdravnikom, in Katja je darovala organe in tkiva za namen zdravljenja.  Izguba najdražje osebe sproži različne čustvene odzive. Ga. Tatjana je sedem mesecev po smrti javno objavila željo, da bi želela spoznati prejemnika oz. prejemnico hčerinega srca z željo, da osebo objame, da začuti bitje srca.

Družini se ponovno zahvaljujemo za njihovo podporo glede darovanja in izražamo sočutje ob težki izgubi. Želimo pa pojasniti, da po slovenski zakonodaji sistem darovanja in prejemanja organov in tkiv temelji na anonimnosti. Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa za namen zdravljenja (29. člen) določa, da podatkov o umrlem darovalcu ni dovoljeno sporočiti prejemniku, podatkov o prejemniku pa ne svojcem umrlega darovalca. Osnova za takšno določbo je zaščita svojcev darovalcev in prejemnikov pred čustveno, materialno ali kakršnokoli drugo obremenitvijo v obe smeri.

Zato poudarjamo, da gre pri darovanju za pomoč neznani osebi, in ni pomembno prejemnikovo  poreklo, status, starost, način življenja in druge opredelitve. Prejemnik oz. prejemnica organa življenje po presaditvi doživlja na svoj način, na različne načine izraža hvaležnost, skrb ali zahvalo. Nekateri prejemniki želijo izraziti svojo zahvalo svojcem pokojnega darovalca oz. darovalke, drugi ne.

Prav je, da razumemo individualno željo in sprejemamo, da nihče ni dolžan, da se zahvali družini darovalca. Prav tako darovalčeva družina ni dolžna, da se kakorkoli odziva na prejemnikove pobude. Korektno in spoštljivo je, da dopuščamo svobodno izbiro vsakomur glede načina izraza hvaležnosti, da sprejmemo tudi tišino. Materi Tatjani in vsem bližnjim pokojne Katje pa ponovno izražamo vso podporo.     

Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant