Namenjen je strokovni javnosti, predvidoma bo izhajal štirikrat na leto. V aprilskem novičniku je "tema v središču" Darovanje po cirkulatorni smrti.

Z veseljem sporočamo, da smo 15. aprila objavili prve elektronske Strokovne novice Slovenija-transplanta. Štirikrat na leto boste brali:

- novosti in informacije o našem delu,

- svežo kvartalno statistiko o darovanju in presaditvah organov in tkiv,

- izpostavljene dosežke v donorskih centrih in predstavitev sodelavk in sodelavcev,

- spremembe v strokovnih smernicah,

- povabila na brezplačna izobraževanja,

- rezultate in aktivnosti na tekočih mednarodnih projektih,

- o raziskavah,

- naših publikacijah,

- povabila na javne dogodke.

 

V vsakem novičniku bo poudarjena "tema v središču". V aprilskem novičniku je to Darovanje po cirkulatroni smrti. Vsakokrat bomo odpirali razmišljanja in argumentirane razprave o nadaljnjem razvoju v donorski medicini in oskrbi ob koncu življenja. Ob koncu bomo izpostavili še naše odmevnejše kvartalne medijske objave.

 

V času hitrosti, lažnih in površnih informacij, medicinskega razvoja in družbenih sprememb želimo ohranjati uspešen in etično naravnan nacionalni donorski program, transparentno delo in dobro obveščenost strokovne javnosti. Berite naše novice!

 

Če bi tudi vi želeli prejemati naš novičnik, pišite na info@slovenija-transplant.si. Prijavni obrazec je objavljen tudi na naši spletni strani.