Namen natečaja je spodbujanje raziskovanja in razvoja donorske medicine pri nas. K prijavam vabimo tako zaposlene kot študente in študentke. Nagradni sklad za najboljše raziskovalne naloge je 1.500 evrov.

Zavod RS za presaditve organov in tkiv v letu 2022 objavlja II. nagradni natečaj za najboljše delo s področja donorske medicine oz. darovanja organov in tkiv za namen zdravljenja. K prijavam vabimo tako zaposlene v zdravstvu in drugod kot študente in študentke medicinskih, zdravstvenih, družboslovnih in humanističnih ved. Sprejemamo tudi interdisciplinarna raziskovalna dela. Namen natečaja je spodbujanje raziskovanja in razvoja donorske dejavnosti pri nas ter prenos znanja v prakso.

Nagradni sklad natečaja je 1.500 €, nagrajena bodo tri najboljša raziskovalna dela.

Prednostno bodo obravnavane naloge, ki bodo tematizirale medicinske ali etične dileme v sodobni donorski medicini. Podrobnosti natečaja, kriterije ocenjevanja in način prijave oz. celotno besedilo razpisa objavljamo v priponki.

Rezultate in utemeljitve nagrad I. nagradnega natečaja preberite v članku v Isisu.

Rok za prijavo je 30. december 2022. Za vsa vprašanja smo dosegljivi na e-naslovu info@slovenija-transplant.si.

Vabimo k prijavam!

Prim. Danica Avsec

Andrej Gadžijev, dr. med.