V prvem delu leta smo za strokovno javnost izvedli izobraževanje Osnove donorskega programa v donorskih centrih UKC Maribor, SB Izola in SB Celje. V marcu pa smo organizirali intenzivni štiridnevni tečaj o sodobnih smernciah v donorski medicini (Transplant procurement management).

Slovenija-transplant redno izvaja izobraževanja za strokovno javnost. V četrtek, 26. maja smo zelo uspešno zaključili spomladansko turnejo. Z znanjem stremimo k razvoju. Hvala vsem za udeležbo in sodelovanje, še posebej pa bolnišničnim transplantacijskim koordinatoricam in koordinatorju v donorskih bolnišnicah.