Objavljamo preliminarne statistične podatke o donorski in transplantacijki dejavnosti za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2022. V drugem kvartalu je bilo 13 aktivnih umrlih darovalcev, od katerih je bilo 41 organov primernih za presaditev. V Centru za transplantacijsko dejavnost UKC Ljubljana so za namen zdravljenja presadili 36 organov. V register glede darovanja organov in tkiv se je vpisalo 293 oseb.

V drugem kvartalu leta 2022 so v donorskih centrih po Sloveniji pridobili 13 aktivnih darovalcev, od tega največ v UKC Ljubljana. V tem letu so v donorskih centrih pridobili 27 aktivnih darovalcev in 22 dejanskih darovalcev. Stopnja soglasja za darovanje je bila 67 % (kar je za 3 % slabše v primerjavi s prvim kvartalom).

V UKC Ljubljana, Centru za transplantacijsko dejavnost, so v drugem kvartalu presadili 36 organov (kar je za 13 več v primerjavi s prvim kvartalom). V tem letu je bilo presajenih 62 organov: 27 ledvic, 15 src, 8 jeter, 11 pljuč in 1 trebušna slinavka.

V drugem kvartalu beležimo boljše rezultate na področju odvzemov roženic (55 odvzetih, 29 presajenih).

V register opredeljenih oseb se je vpisalo 293 ljudi.

Več podatkov za obdobje april-junij 2022 prikazujemo v spodnjih slikah.