Izobraževanje tako strokovne kot tudi splošne javnosti je izjemnega pomena za uspešen razvoj donorske in transplantacijske dejavnosti. Organizacija kakovostnega izobraževanja za strokovnjake s področja transplantacijske medicine je ena od temeljnih nalog Slovenija-transplanta. Na podlagi Zakona o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT, Ur.l. RS št.56/15, 2015), je bil aprila 2016 sprejet PRAVILNIK o vsebini programov izobraževanja in usposabljanja za posamezne postopke preskrbe z organi (Uradni list RS, št. 21/16), ki določa vsebino programov izobraževanja in usposabljanja za posamezne postopke preskrbe z organi.

Ciljne skupine so

  • Zdravstveni delavci (Splošno izobraževanje vseh zdravstvenih delavcev; izobraževanje zdravnikov in ostalih sodelavcev v Enotah za intenzivno zdravljenje; izobraževanje skupin, ki so vključene v izvajanje transplantacijske dejavnosti; usmerjeno izobraževanje mladih zdravnikov pred izborom specializacije)
  • Splošna javnost (izobraževanje pooblaščenih oseb za zbiranje izjav o opredelitvi za darovanje za časa življenja; izobraževanje za posamezne interesne skupine; izobraževanje v okviru dobrodelnih organizacij in društev; izobraževanja v okviru društev bolnikov po transplantaciji ali dializnem zdravljenju)