• Če želite postati darovalec in se opredeliti za posmrtno darovanje delov človeškega telesa zaradi zdravljenja s presaditvijo, se osebno zglasite na Zavodu Republike Slovenija za presaditve organov in tkiv – Slovenija-transplant ali na enem od pooblaščenih mest po Sloveniji.
  • S seboj prinesite osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja ter pred pooblaščeno osebo izpolnite pristopno izjavo darovalca.
  • Od novembra 2018 je mogoča tudi elektronska opredelitev za darovanje. Za elektronsko opredelitev potrebujete veljavno spletno digitalno potrdilo, izdano v Sloveniji. Postopek opravite preko spletnega mesta eUprava.
  • Za darovanje delov telesa po smrti se lahko za časa življenja opredelite, če ste dopolnili 15 let (mlajši pa le s privolitvijo zakonitega zastopnika).
  • Vaša izjava se hrani v posebni elektronski zbirki podatkov, ki je zaščitena z najsodobnejšimi tehnološkimi varnostnimi sredstvi, s katero upravlja Slovenija-transplant.
  • Vpogled v elektronsko zbirko podatkov je omogočen le pooblaščenim zdravnikom po posameznikovi smrti.
  • Stanje svojih podatkov glede opredelitve lahko preverite pri pooblaščenih osebah Slovenija-transplanta.
  • Svojo opredelitev lahko pri pooblaščenih osebah Slovenija-transplanta kadarkoli prekličete ali to storite sami v primeru elektronske opredelitve.


Za informacije glede darovanja celega telesa v raziskovalne namene se lahko obrnete na tajništvo Inštituta za anatomijo Medicinske fakultete v Ljubljani, tel.: 01 543 73 02.