Domov Novice Raziskovalni natečaj

III. nagradni raziskovalni natečaj

22. decembra smo objavili III. nagradni raziskovalni natečaj Slovenija-transplanta za najboljša dela s področja donorske medicine oz. dejavnosti. Odprt je do decembra 2025.

Datum objave

Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija transplant (v nadaljevanju Slovenija-transplant) v letu 2023 razpisuje tretji nagradni natečaj za najboljše raziskovalno delo s področja donorske medicine oz. dejavnosti darovanja organov in tkiv za namen zdravljenja. K prijavi vabimo zaposlene v zdravstvu in drugod ter študente in študentke medicinskih, zdravstvenih, naravoslovnih, družboslovnih in humanističnih ved. Namen natečaja je spodbujanje raziskovalnega zanimanja, interdisciplinarnega razvoja donorske medicine oz. dejavnosti ter prenos novega znanja v prakso. Tokratni razpis bo odprt dve leti.

Nagradni sklad

Nagradni sklad razpisa je 1.500 evrov. Nagrajene bodo tri najboljše raziskovalne naloge.

Začetek razpisa: 22. december 2023

Zaključek razpisa: 30. december 2025

Ocenjevanje

Strokovna komisija bo ocenjevala seminarska, diplomska, magistrska, doktorska dela in druge vrste raziskovalnih nalog z naravoslovnih, humanističnih, družboslovnih in interdisciplinarnih znanstvenih področij. Pri ocenjevanju bodo upoštevani naslednji kriteriji:

  • izvirnost teme in pristopa na mednarodni ravni,
  • prikaz poznavanja slovenskega donorskega sistema in domače literature (doslednost pri navajanju),
  • aktualnost obravnavanega področja,
  • uporabnost za prenos znanja in inovacij v prakso v Sloveniji,
  • strokovna, znanstvena in jezikovna kakovost raziskovalne

Prednostno bodo obravnavane prijave, v katerih bodo avtorji in avtorice obravnavali naslednje problematike v donorski dejavnosti:

  1. medicinski vidiki: novi pristopi k prepoznavanju (detekciji) umrlih darovalcev, ocenjevanje primernosti umrlih darovalcev, postopki in inovativne tehnike vzdrževanja umrlih darovalcev, donorski program živih darovalcev, uvajanje novih donorskih programov;
  2. sodobna etična, pravna in družbena vprašanja: odločitve glede zdravljenja ob koncu življenja in darovanje organov, avtonomija posameznika, umetna inteligenca in algoritmi, upravljanje s podatki in vodenje mednarodnih registrov prejemnikov organov, ksenotransplantacije, donorska dejavnost v času krize, razvoj umetnih organov (organoidi), pravne dileme, dostopnost do zdravljenja, vrnitev/vključitev transplantiranih bolnikov v aktivno življenje.

Naloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku. V primeru, da gre za mednarodno projektno raziskovalno delo, mora avtor (s so-avtorji) pripraviti krajši povzetek v slovenskem jeziku.

Tričlansko strokovno komisijo za ocenjevanje bodo sestavljali zaposleni  in zunanji  strokovni sodelavci Slovenija-transplanta. Zagotovljena bo ustrezna kompetentnost članov  in članic komisije,  poznavanje strokovnega področja in posameznih znanstvenih disciplin. Ocenjevalni kriteriji bodo prilagojeni študijski stopnji posamezne prijave. Strokovna komisija bo oblikovala pisne obrazložitve in utemeljitve za nagrajena dela.

Način prijave

Prijavo pošljite na e-naslov info@slovenija-transplant.si, zadeva »Prijava na razpis za raziskovalno delo 2023«. Poleg elektronske različice naloge v prijavi navedite vaše osebne podatke (poštni naslov, elektronska pošta, telefon), podatke o študiju (smer, inštitucija in stopnja) oziroma zaposlitvi (inštitucija, delovno mesto).

Poleg elektronske verzije natisnjen izvod raziskovalne naloge pošljite na naslov Slovenija-transplant, Zaloška 7, 1000 Ljubljana (»Prijava na razpis za raziskovalno delo 2023«).

Podelitev nagrad in predstavitev nagrajenih del

Strokovna komisija bo obravnavala vse prijave prispele do zaključka razpisa. Rezultati natečaja bodo objavljeni v začetku leta 2026  na družbenih omrežjih Slovenija-transplanta in spletni strani www.slovenija-transplant.si. Nagrade najboljšim bomo podelili na javnem dogodku (upamo, da tokrat v živo). Podrobnosti o slovesni podelitvi nagrad bomo objavili naknadno.

Pojasnila

V primeru nezadostne kvalitete prispelih prijav si organizator pridržuje pravico, da nagrad ne podeli. Nagrajenci in nagrajenke preteklih natečajev niso upravičeni do ponovne nagrade. Izplačila nagrad v tujino niso mogoča. Sodelovanje na natečaju se šteje kot soglasje avtorja oz. avtorice, da Slovenija-transplant delo obdrži v arhivu, in da osebne podatke prijaviteljev (ime in priimek) uporablja za potrebe izvedbe javnega natečaja in komuniciranja (objava nagrajencev na spletni strani Slovenija-transplanta, družbenih omrežjih @SloTransplant in člankih).

Seznam preteklih nagrajencev in nagrajenk je objavljen na spletni strani www.slovenija-transplant. Za vsa vprašanja in dileme pišite na e-naslov info@slovenija-transplant.si.

Veseli bomo vašega odziva!

Andrej Gadžijev, dr. med.

Direktor

Prim. Danica Avsec, dr. med,. svetnica

Namestnica direktorja

Besedilo razpisa: Razpis2023_končna

 

Želim se opredeliti
Preko spletne strani
Poišči najbližjo lokacijo
Želim se opredeliti

    Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih .