V tem letu se je v register opredeljenih oseb vpisalo 769 ljudi. V registru je do aprila 2023 vpisanih 14.348 ljudi (med njimi 92 proti darovanju).

Statistika o opredelitvi glede darovanja organov po smrti je sledeča:

april 2023: 148 opredelitev;

leto 2023: 769 opredelitev (med njimi 9 proti)

589 ljudi je svojo voljo izrazilo po e-poti prek portala e-uprave;

v registru je skupaj opredeljenih 14.348 ljudi (med njimi jih je 92 izrazilo nasprotovanje darovanju organov).

Vse, ki se niso izrazilo svojo volje glede darovanja organov po smrti, vabimo, da razmislijo, se informirajo in svojo odločitev tudi formalno zabeležijo.

Darovanje organov je prostovoljno dejanje. Vaša odločitev šteje.

En_a darovalec_ka lahko po smrti reši 9 življenj.