Objavljamo spodbudne preliminarne statistične podatke o donorski in transplantacijski dejavnosti v Sloveniji v drugem kvartalu leta 2023. Polletni podatki so v več segmentih boljši kot v primerljivem obdobju v lanskem letu.

V aprilu, maju in juniju 2023 so v donorskih centrih po Sloveniji obravnavali 17 primernih darovalcev (2022: 13). Največ (9) so jih prepoznali v UKC Ljubljana, izjemo delo so s 7. prepoznanimi darovalci opravili v donorskem centru SB Celje, 3 pa so obravnavali v UKC Maribor. Po enega umrlega darovalca oz. darovalko so obravnavali v donorskih centrih SB Murska Sobota, SB Nova Gorica in SB Novo mesto (Slika 1).