V izvirnem znanstvenem članku avtorici Avsec in Šimenc podata pregledno analizo 20-letnega uspešnega razvoja posmrtnega donorskega programa v Sloveniji.

Slovenija je bila na prelomu tisočletja prva država v regiji, ki se je pridružila centralno-evropski mreži najnaprednejših držav s področja donorske in transplantacijske dejavnosti. S krovno nacionalno organizacijo Zavodom Slovenija-transplant smo v 20. letih uspeli razviti uspešen, etičen, pregleden in varen način organiziranosti in vodenja donorskega programa, ki je tudi zgleden primer v mednarodnem kontekstu. 

V članku podamo analizo uspehov med leti 2000-2019, strateške usmeritve (na kakovost in varnost za darovalce in prejemnike, izobraževanje strokovne javnosti in komunikacijo) in trenutne izzive v donorskem programu v Sloveniji. Trditve so podkrepljene s statističnimi podatki.     

Vabimo k branju, članek je prostodostopen na povezavi 

slovenija-transplant.si.