Prve tri nagrade prejmejo Veronika Prtenjak, Eneja Kovač in Ana Sevšek.

21. aprila 2021 smo na Slovenija-transplantu objavili I. nagradni natečaj za najboljše raziskovalno delo s področja donorske medicine/dejavnosti (glej Slovenija-transplant). Namen natečaja je spodbujanje interdisciplinarnega sodelovanja, raziskovanja in razvoja donorske medicine in dejavnosti.  Natečaj je bil odprt do 31. 12. 2021. V roku smo prejeli pet prijav. Prijave so ustrezale razpisnim pogojem.

Januarja 2022 je strokovna komisija v sestavi prim. Danica Avsec, dr. med., svetnica, Andrej Gadžijev, dr. med. in dr. Jana Šimenc, dipl. etnol. in kult. antrop. ocenjevala prejete raziskovalne naloge. Kriteriji za ocenjevanje so bili sledeči:

1.    Izvirnost teme in pristopa.

2.    Aktualnost izbrane teme.

3.    Znanstvena zahtevnost dela/naloge: ustrezna raba metodologije, pravilno navajanje    ustreznih domačih in mednarodnih virov, raven in moč argumentacije. 

4.   Jezikovna in celostna kakovost dela/naloge: uporaba jezikovnega aparata, zasnova, kakovost zaključkov/sklepnega dela.

5.   Uporabnost za prenos novih dognanj v prakso: so nova znanja uporabna za prenos v prakso v slovenskem prostoru.

 

Vsi kriteriji so točkovno enakovredni (pri vsakem kriteriju je največje možno število točk 10). Največje število skupnih točk je 50. Ocenjevanje je bilo prilagojeno stopnji raziskovalnega dela  (dodiplomska/podiplomska raven). Komisija je potrdila rezultate na zaključnem evalvacijskem panelu.

Rezultati natečaja so:

1.       nagrada (800 evrov)

Veronika Prtenjak: Pravne dileme darovanja človeških organov – darovanje ali trgovanje?     

2.       nagrada (500 evrov)

              Eneja Kovač: Človeško telo kot premoženje

3.       nagrada (200 evrov)

        Ana Sevšek: Doživljanje svojcev pri odločitvi o darovanju organov možgansko     mrtvega družinskega člana 

Glede na kakovost vseh prejetih raziskovalnih nalog, komisija predlaga dodatni nagradi (v višini 100 evrov) za avtorici:

Sinja Čož: Socialno-marketinške intervencije za darovanje organov

Diplomska naloga, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (83 točk)

 

Aleksandra Letonja: Doživljanje medicinskih sester ob zdravstveni negi možgansko mrtvega darovalca

Diplomska naloga, Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Mariboru (77 točk)   

 

Podrobne utemeljitve navajamo v pripetem dokumentu.

Nagrajenke vljudno vabimo na kratko slovesno podelitev nagrad, ki bo potekala 17. marca 2022 ob 11h prek spleta. Povezavo na dogodek bomo poslali naknadno. Vsem nagrajenkam iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspehov na vseh področjih še naprej!

Vse zainteresirane obveščamo, da bomo II. nagradni natečaj Slovenija-transplanta za najboljše raziskovalno delo objavili marca 2022. 

Na tem mestu izrekamo posebno zahvalo ga. Kseniji Senegačnik, ki je del finančne nagrade s kviza Joker (RTV Slovenija) podarila Slovenija-transplantu. Darovana sredstva smo prenesli v sklad za nagrade najboljših raziskovalnih del in s tem prispevali k ozaveščanju javnosti in nadaljnjem raziskovalnem in aplikativnem razvoju tega pomembnega področja.  

Prim. Danica Avsec, dr. med., svetnica, Andrej Gadžijev, dr. med., dr. Jana Šimenc, dipl. etnol. in kult. antrop.