Darovanje in presaditev organov ter tkiv sta procesa, ki sta med seboj nerazdružljivo povezana.
Presaditev je operativni poseg, pri katerem okvarjen organ nadomestimo z zdravim organom, ki ga je daroval mrtev ali živ darovalec. Bolnikom z nekaterimi bolezenskimi stanji, ki so nepovratno okrnila funkcijo njihovih organov in pri katerih so izčrpane ostale oblike zdravljenja, predstavlja presaditev organov edini učinkovit način zdravljenja.

Presaditve organov

Shematski prikaz
Ledvice
 • Ledvico lahko daruje živ ali mrtev darovalec.
 • Za presaditev je potrebna velika tkivna skladnost darovalca in prejemnika.
 • Običajno se presadi le ena ledvica.
 • Presaditev obeh ledvic hkrati je možna v posebnih primerih znotraj programa »Stari za stare«, s čimer se ohrani dobra skupna funkcija obeh ledvic.
Shematski prikaz
Srce
 • Presadi se srce mrtvega darovalca.
 • Potrebna je skladnost krvnih skupin darovalca in prejemnika ter primerna velikost organa.
 • Možno je presaditi samo srčne zaklopke.
Shematski prikaz
Jetra
 • Lahko se presadi del jeter od živega darovalca (tega programa še nimamo).
 • Običajno se presadi se del jeter ali celotna jetra mrtvega darovalca.
 • Potrebna je skladnost krvnih skupin darovalca in prejemnika ter primerna velikost organa.
Shematski prikaz
Trebušna slinavka
 • Presadi se trebušna slinavka mrtvega darovalca.
 • Največkrat se presadi skupaj z ledvico.
 • Možna je presaditev otočkov trebušne slinavke, ki so skupki različnih hormone sproščujočih celic.
 • Za presaditev je potrebna skladnost krvnih skupin darovalca in prejemnika.
Shematski prikaz
Pljuča
 • Lahko se presadi eno pljučno krilo od živega darovalca (tega programa še nimamo).
 • Običajno se presadijo pljuča mrtvega darovalca.
 • Možna je presaditev enega ali obeh pljučnih kril v istega ali dva različna prejemnika.
 • Možna je kombinacija presaditve srca in pljuč hkrati.
 • Potrebna je skladnost krvnih skupin darovalca in prejemnika ter primerna velikost organa.
Shematski prikaz
Tanko črevo
 • Presaditve tankega črevesja v Sloveniji trenutno ne izvajamo.
 • Te presaditve izvajajo redki centri v okviru Eurotransplanta.