Vodstvo in ljudje

Andrej Gadžijev

Andrej Gadžijev, dr. med.

Prim. Danica Avsec, dr. med, svetnica

Slovenija transplant

Dr. Boštjan Kušar, mag. posl. in ekon. ved

pomočnik direktorja za poslovne zadeve
E bostjan.kusar(@)slovenija-transplant.si
T +386 1 300 68 69

Gorazd R. Čebulc, dr. vet. med.

strokovni sodelavec za informacijske zadeve in kakovost
E gorazd.cebulc(@)slovenija-transplant.si
T +386 1 300 68 65

Barbara Uštar, univ. dipl. geog.

strokovna sodelavka in strokovna sekretarka
E barbara.ustar(@)slovenija-transplant.si
T +386 1 300 68 60

Jože Jakovac, dipl. zdr.

urejevalec podatkov in registrov
E joze.jakovac(@)slovenija-transplant.si
T +386 1 300 68 61

Bojana Košiček Pergar, dipl. ekon.

strokovna sodelavka za ekonomsko področje
E bojana.kosicekpergar(@)slovenija-transplant.si
T +386 1 300 68 67

Ivica Marić, dr. med.

pomočnik direktorja za strokovno-medicinske zadeve
E ivica.maric(@)slovenija-transplant.si
T +386 1 300 68 62

Dr. Jana Šimenc, dipl. etnol. in kult. antrop.

strokovna sodelavka za komuniciranje in raziskovanje
E jana.simenc(@)slovenija-transplant.si
T +386 1 300 68 60

Slovenija-transplant

O zavodu

Javni zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija transplant (krajše Slovenija-transplant) je nacionalna pristojna organizacija, ki skrbi za delovanje in razvoj področja darovanja in presaditve organov. Zavod zagotavlja organizacijske pogoje, strokovne protokole in ustrezno zakonodajo, da imamo v Sloveniji uspešen, etičen, kakovosten in pregleden donorski program.

Donorskim bolnišnicam nudi podporo pri strokovnih dilemah. Izobražuje strokovno javnost, državljane pa seznanja o možnosti zdravljenja s presaditvijo in spodbuja prostovoljno odločanje za darovanje organov. Vodi nacionalni register opredeljenih oseb.

V prostorih Slovenija-transplanta je centralna transplantacijska koordinacijska pisarna, v kateri transplantacijski koordinatorji na dnevni ravni povezujejo in usklajujejo vse aktivnosti, da pacienti na čakalnem seznamu za zdravljenje s presaditvijo dobijo pravočasno ustrezen organ. Sodelovanje poteka na državni in mednarodni ravni, najpogosteje med državami Eurotransplanta. Slovenija-transplant tudi zagotavlja sledljivost, kakovost in varnost vseh postopkov zdravljenja s presaditvijo.

Javni zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija transplant je ustanovila Vlada Republike Slovenije (2002). Deluje pod okriljem Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

Naloge in pooblastila

Vizija

Financiranje

Informacije javnega značaja

Razpisi

Zgodovina

V Sloveniji imajo bolniki že vrsto let zagotovljeno vrhunsko zdravljenje s presaditvijo organov in tkiv. Med prvimi državami v regiji smo uspeli postaviti izjemno dobro organiziran in uspešen model pridobivanja in oskrbe z organi za presaditve. Največ zaslug za nastanek samostojne koordinacijske inštitucije Slovenija-transplant, postavitev nacionalne mreže donorskih bolnišnic in povezavo z mednarodno neprofitno fundacijo Eurotransplant imata biologinja in imunologinja prof. Mateja Bohinjec ter anesteziologinja prim. Jasna Vončina.

Ob nastanku zavoda je vodenje prevzela takrat izjemno uspešna transplantacijska koordinatorica in anesteziologinja iz UKC Maribor, prim. Danica Avsec. Prim. Avsec je Slovenija-transplant vodila od ustanovitve leta 2002 do konca leta 2021. Zaslužna je za nacionalno in mednarodno prepoznavnost Slovenija-transplanta, povezanost donorske mreže, za stalen strokovni ter kadrovski razvoj in širitev zavoda. Kot odlična komunikatorka je dosegla visoko zaupanje javnosti v darovanje organov.

V shemi navajamo ključne mejnike v razvoju donorske in transplantacijske dejavnosti. Transplantacijska dejavnost se je razvijala v UKC Ljubljana. Za celovitejši vpogled v zgodovino posameznih področij (npr. zdravljenja otrok, presaditve tkiv ipd.) priporočamo monografijo Avsec D, Zupanič Slavec Z (ur). Razvoj transplantacijske medicine v Sloveniji: programi, perspektive, smernice. Ljubljana, 2016.

1952

Prva presaditev roženice na Očesni kliniki v Ljubljani

1969

Ustanovitev laboratorija za tipizacijo tkiv, pod okriljem Zavoda RS za transfuzijo krvi (pobuda prof. dr. M. Bohinjec)

1970

Prva presaditev ledvice živega darovalca v UKC Ljubljana

1985

Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa za namen zdravljenja

1986

Prvi Pravilnik o ugotavljanju možganske smrti

Prva presaditev ledvice od umrlega darovalca

1989

Prva avtologna presaditev krvotvornih matičnih celic, prva sorodna alogenska presaditev

Ustanovitev slovenskega registra nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic Slovenija Donor (skrbnik Zavod RS za transfuzijsko medicino)

1990

Prva dva primera večorganskega odvzema

  • Prva presaditev srca
  • Prva presaditev trebušne slinavke
1992

Ustanovitev Razširjenega strokovnega kolegija za transplantacijo (pobuda prof. dr. M. Bohinjec, predsednica prim. J. Vončina, dr. med.)

Slovenijo obišče Guido Persin, dr. med., direktor Eurotransplanta in predstavi mednarodno organizacijo izmenjave organov in tkiv

1993

Priprava elaborata »Slovenija-transplant: nacionalni sistem zdravstvenega varstva s področja transplantacije organov in tkiv. Zagon, organiziranost in financiranje«, urednici prim. J. Vončina, prof. dr. M. Bohinjec

  • Sprejet podzakonski akt, 2. pravilnik o ugotavljanju možganske smrti
  • Uvedba Nacionalnega izobraževanja o možganski smrti
1995

Prva presaditev jeter od umrlega darovalca

1996

Ustanovitev začasnega Transplantacijskega centra v sklopu Kirurške klinike UKCLJ (predstojnik prof. dr. Zoran Arnež, dr. med.)

Začetek 24-urne pripravljenosti in koordinacije

1997

Prva napotitev slovenskega bolnika na presaditev pljuč v univerzitetni center na Dunaju

1999

Podpisana prva pogodba o začasnem sodelovanju med Eurotransplantom in UKCLJ

2000

Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (podlaga za ustanovitev Slovenija-transplanta)

  • Sklep Vlade RS o začetku delovanja Slovenija-transplant v ustanavljanju (v.d. Danica Avsec, dr. med.)
  • Pridružitev Slovenije Eurotransplantu
2001

Prva delavnica za strokovno javnost Sporočanje slabe novice in pogovor s svojci

2002

Začetek samostojnega delovanja zavoda Slovenija-transplant (dir. Danica Avsec, dr. med.)

Nova pogodba med Slovenija-transplantom in Eurotransplantom

2003

Izdaja prvih strokovnih smernic Transplantacijska dejavnost: Donorski program (Organi), urednici J. Vončina in D. Avsec

Prva presaditev pljuč od umrlega darovalca

2004

Ustanovitev nacionalnega registra opredeljenih oseb glede posmrtnega darovanja organov in tkiv (skrbnik Slovenija-transplant)

2006

Slavnostna akademija ob 5.-letnici obstoja Slovenija-transplanta

Strokovni sestanek Slovenskega združenja za transplantacijo pri Slovenskem zdravniškem društvu

2008

Začetek izvajanja izobraževanj po evropskem programu Osnove donorskega programa (ETPOD)

Prvo praznovanje evropskega dneva darovanja, Slovenija-transplant v Ljubljani gosti visoko srečanje članov Evropskega odbora za presaditve organov pri Svetu Evrope

2009

Prva sočasna presaditev ledvice in trebušne slinavke 

2010

Prva sočasna presaditev srca in ledvice

2012

Vpeljava programa za zagotavljanje kakovosti v procesu darovanja organov in tkiv (vodja Andrej Gadžijev, dr. med.)

Izvedba prvega 3-dnevnega izobraževanja po programu Transplant procurement management (TPM); izvajalca Slovenija-transplant in španski inštitut DTI-TPM

2014

Prva sočasna presaditev ledvice in jeter

2015

Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja

Podpisana pogodba med MORS (vlada RS) in Slovenija-transplantom o uporabi vladnega letala Falcon za prevoz organov iz tujine za naše bolnike.

2018

Nacionalni donorski mreži se priključi Splošna bolnišnica Brežice

Samostojen program zdravljenja s presaditvijo pljuč v UKCLJ

Uvedba elektronskega registra opredeljenih oseb, možnosti elektronske opredelitve glede darovanja organov prek portala eUprava

2020

Slovesni simpozij 20 let uspešnega sodelovanja Slovenije z Eurotransplantom

2022

Vodenje Slovenija-transplanta prevzame Andrej Gadžijev, dr. med.

Želim se opredeliti
Preko spletne strani
Poišči najbližjo lokacijo
Želim se opredeliti

    Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih .